ACTUEEL

Samenwerking geeft kwaliteit dementiezorg impuls

Ketenzorg heeft een positief effect op de kwaliteit en snelheid van de zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Bovendien is de zorg goed op de individuele behoeftes afgestemd. Dit blijkt uit onderzoek onder 434 mantelzorgers en zorgprofessionals van Alzheimer Nederland, de Nederlandse Patienten Consumenten Federatie (NPCF) en adviesbureau Deloitte in opdracht van het ministerie van VWS.

Effectief

Uit het onderzoek komt naar voren welke elementen van belang zijn voor effectieve ketenzorg voor mensen met dementie. Van groot belang is de toewijzing van een casemanager. Deze persoonlijke begeleider zorgt ervoor dat de zorg snel op gang komt en goed wordt afgestemd op de persoonlijke situatie van de betrokkenen. Daarnaast zorgt vraaggestuurde financiering voor verruiming van het zorgaanbod. Bovendien betekent verbeterde samenwerking tussen zorgaanbieders ervoor dat problemen eerder worden gezien en opgelost.

Invoering

In bijna de helft van Nederland is ketenzorg in enigerlei vorm beschikbaar voor mensen met dementie.  De resultaten van dit onderzoek zijn voor Alzheimer Nederland reden om zich sterk te maken voor een verdere landelijke invoering van ketenzorg. Met dit doel voor ogen voert de belangenvereniging Alzheimer Nederland in bijna iedere regio van Nederland overleg met zorgkantoren en. Ook evalueert Alzheimer Nederland iedere twee jaar de wensen van mensen met dementie en hun naasten om de zorg nog effectiever in te vullen.

Innovatie

Hoewel ketenzorg een impuls vormt voor de kwaliteit, lost het niet alle bestaande problemen op. Zo wordt dementie met ketenzorg niet eerder gediagnosticeerd, ondanks bijvoorbeeld verbeterde training van zorgverleners. Zolang patiënten de eerste stap naar de huisarts niet maken blijven ze onopgemerkt. Ook is het aanbod van thuiszorg in de keten niet altijd goed afgestemd op patiënten met dementie. Dit komt door wisselingen van personeel, onregelmatige tijden en medewerkers die onervaren zijn in de omgang met dementerenden. Bovendien wordt informatie over de patiënt onvoldoende gedeeld tussen zorgverleners, waardoor mensen vaak hetzelfde verhaal moeten vertellen.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

ZtQrYKNwKMhBoOyM

18 september 2012

zegt:Het lijkt erop dat het CPB ook eindelijk het licht ziet. Ik heb healas geen persoonlijke uitnodigding, maar ik ontving wel het volgende persbericht:Aankondiging presentatie CPB langetermijnstudie ‘The Netherlands of 2040’Op dinsdag 22 juni presenteert het CPB zijn nieuwe langetermijnstudie ‘The Netherlands of 2040’ (NL2040). In deze studie staat de vraag centraal hoe Nederland in 2040 zijn geld verdient en welk beleid daarvoor nodig is. CPB-directeur Coen Teulings zal het eerste exemplaar van de studie overhandigen aan Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje.De overhandiging zal plaatsvinden voorafgaand aan de CPB Lecture 2010. Dit jaar spreekt Edward L. Glaeser, hoogleraar economie aan Harvard University, in aanwezigheid van Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Me1xima der Nederlanden over The Paradox of Urban Triumph'. Professor Glaeser zal ingaan op de invloed van technologische verandering op verstedelijking wereldwijd. Neemt het belang van steden af door informatietechnologie of neemt hun belang juist toe?In ‘The Netherlands of 2040’ schetst het CPB de toekomst van de Nederlandse economie in vier scenario’s. Hierin staat allereerst de werknemer centraal die enerzijds moet concurreren e9n samenwerken met arbeiders vanuit de hele wereld. Als tweede staan steden centraal, als plaatsen waarin mensen met hun kennis samenkomen. De studie laat zien dat zowel de omvang van steden als het stedennetwerk van doorslaggevend belang kan worden.De CPB Lecture 2010 wordt gehouden op 22 juni in de Ridderzaal van de Tweede Kamer te Den Haag. Registratie vangt aan om 14.15 uur.Aanwezigheid bij de CPB Lecture geschiedt op basis van persoonlijke uitnodiging.

cAooYDVGgKUFhWe

20 september 2012

IJpgpk <a href="http://dlqzlpzvvreb.com/">dlqzlpzvvreb</a>

Top