ACTUEEL

Reguliere patiënt hoeft niet te wijken bij semi-spoed

Het afzeggen van reguliere operaties als gevolg van semi-spoed ingrepen kan aanzienlijk worden beperkt. Dat betoogt technisch wiskundige Maartje Zonderland van de Universiteit Twente in Health Care Management Science.

Vervelend

Ziekenhuizen ruimen doorgaans geen plaats in voor semi-spoed patiënten uit angst dat de vrijgehouden OK-capaciteit niet gebruikt wordt. In de praktijk betekent dit semi-spoedoperaties te koste gaan van al geplande reguliere operaties. Deze worden afgezegd om een semi-spoedgeval doorgangt te kunnen laten vinden.  Dit is voor zowel patiënten als ziekenhuispersoneel vervelend. Met name medische vakken als Neurochirurgie kennen met circa veertig procent een groot aandeel semi-spoed ingrepen. Het betreft hier patiënten die niet onmiddellijk, maar wel binnen een à twee weken na aanmelding geopereerd moeten worden.

Enthousiast

Zonderland heeft op de afdeling Neurochirurgie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) de mogelijkheden van een nieuwe planningsmethode voor semi-spoed patiënten onderzocht. Met de nieuwe methode, gebaseerd op een wachtrijmodel, kan nauwkeurig ingeschat worden wat het effect is van het vrijhouden van een bepaalde hoeveelheid OK-tijd voor semi-spoed operaties. De methode leidt er toe dat er minder reguliere operaties hoeven worden afgezegd, terwijl de leegstand op de OK beperkt blijft.  De afdeling Neurochirurgie  van het LUMC is dan ook enthousiast over de methode. Verder onderzoek moet uitwijzen of de nieuwe planningsmethodiek ook elders toepasbaar is.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

merhai

29 juni 2010

Wat mij betreft moet het nooit kunnen dat een reeds geplande operatie patient die voorbereid en nuchter is wordt uitgesteld.

De basis van OK planning moet zijn dat de electieve patientenstroom niet wordt doorkruist door ongeplande ingrepen. Hiertoe zijn er 2 modellen, of er is een spoedoperatieteam inclusief anesthesioloog en operateur beschikbaar of er komt een operatieplanning met daarin ongeplande blokken voor spoedpatienten. Een kosten-baten analyse en een goed planningsprogramma helpen de keuze maken.

Een derde belangrijk gegeven is een urgentielijst, dwz een lijstje van wat we binnen een uur doen, vandaag doen of in de planning van een andere dag stoppen.

OK planning wordt aldus heel simpel; belang van patienten en organisatie eerst ,andere belangen zijn ondergeschikt.

Top