ACTUEEL

Nederland loopt voorop met governance

Nederland loopt op het gebied van governance voor op landen als België, Duitsland en Engeland. Zeker als het gaat om de ziekenhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van Ecory’s naar de formele en informele governancemechanismen in drie sectoren: ziekenhuizen, woningcorporaties en voortgezet onderwijs. Dit meldt de NVZ Vereniging van ziekenhuizen.

Vertegenwoordiging

De zorgsector heeft er goed aan gedaan om niet te kiezen voor lokale vertegenwoordigingen in het bestuur van een ziekenhuis, zo blijkt uit het onderzoek. Buitenlandse ervaringen laten namelijk zien dat politieke kleur en belangen van deze vertegenwoordigingen dan een ongewenste rol gaan spelen. Ook ontstaat in dat geval het risico op gebrek aan professionaliteit.

Zorgspecifieke governancecode

Nederland is het enige land dat een zorgspecifieke governancecode heeft; een pluspunt volgens de onderzoekers. Ons land niet gebaat bij een wettelijk vastgelegde governancestructuur. Ziekenhuizen zouden daarmee te zeer in een keurslijf worden gedwongen. Een verwijzing in de wet naar de eigen Zorgbrede Governancecode, zodat deze ook van toepassing wordt op niet-leden van de brancheverenigingen, zien de onderzoekers als een mogelijke optie.

Rol raad van bestuur

De vraag hoe de rol van de raad van bestuur richting medische staf kan worden versterkt, blijkt in alle onderzochte landen te spelen. In Nederland is het ook de vraag hoe de raad van bestuur meer inzicht kan krijgen in de kwaliteit van zorg. De Engelse situatie leert dat van een steeds verdergaande regulering weinig is te verwachten. De Duitse situatie laat zien dat prestatieafhankelijke bonussen in private ziekenhuizen de mogelijkheid bieden om de relatie tussen chef-artsen en de raad van bestuur te verbeteren.

Aansturing medisch specialisten

Verder wijst het rapport erop dat de huidige toelatingsovereenkomst de gewenste aansturing bemoeilijkt. Een van de opties is alle specialisten in loondienst te nemen. Maar ook de optie van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg om een landelijke uniforme, verplichte vijfjaarlijkse beoordeling (die leidt tot een besluit over een verlenging van de arbeids- of toelatingsovereenkomst) zou de raad van bestuur een krachtig sturinginstrument bieden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top