ACTUEEL

Zorgconsument verkiest hogere bijdrage

Zorgconsumenten verkiezen een hogere  eigen bijdragen boven pakketverkleining. Dat blijkt uit kwalitatief onderzoek van de Consumentenbond.

Geen idee

Uit het onderzoek van de Consumentenbond blijkt ondermeer dat zorgconsumenten vinden dat het aanbod van medische zorg kunstmatig  beperkt wordt. Consumenten hebben het idee dat er te weinig artsen worden opgeleid. Daarbij geven consumenten te kennen dat ze geen idee hebben van de feitelijke kosten van de gezondheidszorg.

Grenzen

Met het onderzoek ‘Grenzen aan de solidariteit’ wil  de Consumentenbond een bijdrage leveren aan het debat over de houdbaarheid van het zorgstelsel. In Sociëteit Witte in Den Haag reflecteerden verschillende sprekers op dit onderwerp. Volgens directeur Paul Schnabel van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is de politiek verplicht om na te denken over de grenzen van de solidariteit. Volgens Schnabel is het huidige op solidariteit gebaseerde stelsel niet te handhaven. Dit betekent ondermeer dat er wat Schnabel betreft  meer eigen verantwoordelijkheid en dus meer eigen bijdragen moeten komen.

Eigen verantwoordelijkheid

Ook directeur Rien Meijerink van de Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ) is van mening dat er een fundamentele koerswijziging moet komen. Daarbij moet er wat Meijerink betreft meer ruimte komen voor eigen verantwoordelijkheid. Als het aan Meijerink ligt vindt dit zijn weerslag in premiedifferentiatie.

Premiedifferentiatie

In zijn afsluitende woord liet demissionair minister Klink van Volksgezondheid weten dat het aankomende tekort aan arbeidskrachten zijn grootste zorg is. Klink voorziet dat dit tekort ook grote financiële consequenties zal hebben. Premiedifferentiatie is wat Klink betreft vooralsnog niet aan de orde.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top