ACTUEEL

Ombudsman laakt optreden inspectie tegen kleine ic's

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft in 2007 onnodig onrust gezaaid over de kwaliteit van de zorg op afdelingen intensive care (ic) van kleine ziekenhuizen. Dat heeft de Nationale Ombudsman geconcludeerd in een rapport dat dinsdag is gepresenteerd. Aanleiding voor het onderzoek was een klacht van de Vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ).

Sluiting ic-afdelingen

De inspectie kondigde toen aan elf ic-afdelingen stil te leggen omdat de zorg voor patiënten er onder de maat zou zijn. Een dag later bleken de afdelingen wel aan de eisen te voldoen. Volgens de ombudsman heeft de inspectie patiënten en hun familieleden de stuipen op het lijf gejaagd door te suggereren dat de zieken gevaar liepen in het ziekenhuis.

Communicatie

De inspectie heeft volgens ombudsman Alex Brenninkmeijer onduidelijk gecommuniceerd met de ziekenhuizen en onzorgvuldig bericht over de situatie op de ic-afdelingen. Zo was het de kleine ziekenhuizen niet duidelijk wanneer ze welke informatie over de situatie op de ic-afdelingen moesten aanleveren, zegt Brenninkmeijer. “De ziekenhuizen kregen te laat duidelijkheid over de eisen waaraan zij moesten voldoen en de termijn waarbinnen dat moest. En in de media gaf de IGZ een te ongenuanceerd beeld van de kwaliteit van de zorg op de IC-afdelingen bij de ziekenhuizen.”

Klacht SAZ

Het onderzoek werd ingesteld na klachten van de Vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ). De ziekenhuizen stellen dat de reputatie van de ziekenhuizen is geschaad.

Terechte eisen

Volgens het rapport was het op zich terecht dat de inspectie eisen aan de ic-afdelingen stelde. Zo moest er tijdens werkdagen, volgens de eisen van de IGZ, een medisch specialist aanwezig zijn. Ook buiten kantoortijd dienden de continuïteit van zorg duidelijk geregeld te zijn.

'Onbegrijpelijk en zorgwekkend'

De inspectie zegt in een reactie dat de ziekenhuizen al maanden niet voldeden aan de kwaliteitseis om voldoende gekwalificeerde artsen aanwezig te hebben op de ic-afdeling. De ziekenhuizen bleken uiteindelijk binnen 48 uur alsnog aan de eisen te kunnen voldoen, nadat de IGZ had gedreigd met sluiting van de afdelingen. De inspectie noemt dat 'onbegrijpelijk en zorgwekkend'. Niet kunnen aanleveren bleek plotseling 'niet willen' te zijn, schrijft de inspectie in haar reactie. De SAZ stelt vervolgens dat deze bewering van de inspectie niet juist is en verwijst hiervoor naar het rapport van de Ombudsman.

Reputatieschade

Als ziekenhuizen door het rapport reputatieschade hebben opgelopen, hebben ze die zelf veroorzaakt, vindt de inspectie. De ziekenhuizen hadden meer prioriteit moeten geven aan het aanleveren van de gevraagde informatie, aldus de IGZ. (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top