ACTUEEL

NZa: meer artsen en opleidingsplekken nodig

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert het ministerie van Volksgezondheid de numerus fixus voor de studie geneeskunde te verruimen. Ook het aantal plekken voor artsen in opleiding (aio's) moet omhoog. Dat is volgens de NZa nodig om het tekort aan medisch specialisten terug te dringen.

Tekort specialisten

Uit onderzoek van de NZa blijkt dat er nu al een tekort is aan anesthesiologen, kinderartsen, orthopedisten en radiologen. Verwacht wordt dat in de nabije toekomst ook in andere specialismen tekorten ontstaan.

Opheffing instroombeperking

Momenteel stromen jaarlijks maximaal 2850 eerstejaars in aan de acht medische faculteiten die Nederland rijk is. De Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ) pleitte eerder dit jaar voor opheffing van die instroombeperking, onder meer omdat door de vergrijzing de zorgvraag de komende jaren zal toenemen.

Uitbreiding aantal opleidingsplekken

De NZa meent evenwel dat een uitbreiding van het aantal opleidingsplekken voorlopig volstaat. Pas later kan worden gekeken naar volledige afschaffing van de numerus fixus, maar dan moet eerst worden gezorgd voor voldoende capaciteit aan de medische faculteiten.

Evenwichtigere relatie

De voorgestelde maatregelen leiden volgens de NZa op termijn tot een licht overschot aan specialisten. "Dit betekent kortere wachttijden, meer keuzevrijheid voor patiënten, minder druk op de betaalbaarheid en een evenwichtigere relatie tussen ziekenhuis en specialist", aldus de toezichthouder.

Kosten

Door de extra opleidingsplaatsen zullen de kosten voor de overheid in eerste instantie wel toenemen. Dat wil de NZa ondervangen door de bekostiging van de opleidingen doelmatiger in te richten. Dat kan bijvoorbeeld door universiteiten in een soort veiling te laten bieden op de beschikbare plaatsen en bijbehorende subsidie. (ANP)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

KOOPMAN

6 juli 2010

Nza pleit voor toename in één beroepscategorie: artsen. Heeft men ook een mening over de samenhang van dit pleidooi met tekorten in andere beroepen: verpleegkundigen en para/perimedici? Bijvoorbeeld: op iedere functie voor een arts functioneren ca vier verpleegkundigen.Als we op macro-niveau moeten kiezen: gaat investeren in cure dan voor investeren in care? De langdurige zorg is vooral een aangelegenheid van verpleegkundigen en verzorgenden. De tekorten in die sectoren zijn nu reeds aantoonbaar. Wat is het oordeel van de NZa in deze?Overigens valt het me op dat de NZa een veilingsysteem op de opleidingsmarkt bepleit. Hiermee lijkt het langjarig beproefde continentale "meester-gezel-systeem" onder druk gezet te worden. Opleiden is naar mijn mening vooral een relationele activiteit en een terrein voro "deskundigen". We moeten de absolute en bijna dogmatische prioriteit van het marktdenken in alle gremia toch ook eens evalueren

Top