ACTUEEL

Kamer hoeft geen extra uitleg over AWBZ

Op de Partij voor de Vrijheid (PVV) na heeft de Tweede Kamer geen behoefte aan meer informatie over de besteding van AWBZ-gelden. Zij vindt dat PvdA-staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid hen afdoende informeert.

Boekwerken informatie naar Kamerleden

In totaal gaat in de AWBZ jaarlijks circa 22 miljard euro om, waaraan een werknemer met een modaal inkomen maandelijks ruim 300 euro bijdraagt. Over de uitvoering van de AWBZ wordt in Den Haag geen algemeen verslag of prognoses opgemaakt, noch over de financiën noch over de cliëntengroepen.
Vorige week berichtten diverse media dat de overheid geen zicht of grip heeft op de besteding van de AWBZ-gelden. In een reactie laat staatssecretaris Bussemaker in de Volkskrant weten dat ze ‘hele boekwerken’ naar de Tweede Kamer stuurt van instellingen die bij de AWBZ betrokken zijn. Bovendien informeert ze expliciet wanneer er opvallende verschuivingen optreden in de AWBZ-uitgaven.

Kous is af voor parlement

Voor een ruime meerderheid in de Tweede Kamer is daarmee de kous af. “Ik krijg verslagen van het Centrum Indicatiestelling Zorg, de Nederlandse Zorgautoriteit en zorgverzekeraars", aldus CDA-Kamerlid Jan de Vries in de Volkskrant. “Tot op heden heb ik geen behoefte aan extra informatie.”
Van de oppositiepartijen wil vooral de Partij voor de Vrijheid meer eenduidige informatie. “Hoe kunnen wij nou controleren als we worden verwezen naar jaarverslagen van al die zorginstellingen?” zegt Fleur Agema “Dat moet toch inzichtelijker kunnen. Maar ze worden al iebelig als je ernaar vraagt.” Mogelijk komt de besteding van de AWBZ-gelden begin maart opnieuw aan de orde, als de Tweede Kamer debatteert over de modernisering van de AWBZ.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top