ACTUEEL

KNMG laat drie colleges opgaan in één nieuw CGS

Drie colleges van artsenfederatie KNMG gaan op in een nieuwe: het College Geneeskundige Specialismen (CGS). Het federatiebestuur van de KNMG heeft onlangs alle leden benoemd.

Taken

Het CGS neemt de taken over van het Centraal College Medische Specialismen (CCMS), het College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten (CHVG) en het College voor Sociale Geneeskunde (CSG).

Huidige regels

De taken van het nieuwe college blijven onveranderd: het CGS stelt de regels vast voor de opleiding en (her)registratie van specialisten en profielartsen. De huidige regels, vastgesteld door het CCMS, het CHVG en het CSG, blijven vooralsnog van kracht.

Bestuur en leden

De leden van het CGS zijn grotendeels specialisten en een aantal bestuurders, te weten Ton Bakker (bestuurder behandeling & zorg Argos Zorggroep), Tineke Hirschler-Schulte (voorzitter raad van vestuur Deventer Ziekenhuis),  Frans Jaspers (lid raad van bestuur UMC Groningen), Bas Schreuder (Psychiater, voorzitter raad van bestuur GGZ Centraal).

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top