Finance

OESO voorspelt moeizame keuzes rond zorguitgaven

In alle landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) groeien de zorguitgaven sneller dan de economie. Gemiddeld geven de OESO-landen 9 procent van het bruto binnenlands product aan gezondheidszorg uit, tegen 7,8 procent in 2000. Dit blijkt uit het OESO-onderzoek Health Data 2010.

Eigen bijdragen

Als percentage van de overheidsuitgaven groeien de zorguitgaven nog veel harder: van twaalf procent naar zestien procent. Met gemiddelde uitgaven van ruim 7500 dollar per hoofd van de bevolking zijn de Verenigde Staten nog altijd koploper als het gaat om zorgkosten. Opvallend genoeg betalen Amerikanen meer dan de helft van dit bedrag (4000 dollar) uit eigen zak. Dit doet vragen rijzen bij de veronderstelling dat hogere eigen bijdragen de zorgconsumptie afremmen.

Koploper

Met 5000 en 4600 dollar per hoofd van de bevolking zijn Noorwegen en Zwitserland de nummers twee en drie op de ranglijst van zorguitgaven. Ook in relatieve zin zijn de VS met 16 procent van bruto binnenlands product (BBP) wereldwijd koploper. Het OESO-gemiddelde bedraagt negen procent. Nederland staat met 9,9 procent  op achtste plaats.

Krimp

Sommige OESO-landen zijn buitensporig zwaar getroffen door het gecombineerde effect van stijgende zorguitgaven en economische krimp.  In Ierland zijn hierdoor de zorguitgaven als percentage van het BBP binnen een jaar met één procent gestegen tot 8,7 procent.  in 2008. Per hoofd van de bevolking zijn de jaarlijkse groeipercentages van de zorguitgaven nog scherper: in Griekenland groeien de zorguitgaven per hoofd met gemiddeld 6,9 procent, in Ierland met 7,6 procent, in Korea met 8 procent en in Slowakije met maarliefst met elf procent. Daar staat een gemiddelde economisch groeipercentage van drie tot maximaal zes procent tegenover.

Bezuinigingen

Gelet op de noodzaak tot bezuinigingen voorziet de OESO in elk van de lidstaten moeilijke keuzes, variërend van budgettering tot snijden in het verzekerde pakket en belastingverhogingen. De OESO wijst er daarnaast op dat de onderliggende oorzaken van de groeiende zorguitgaven, zoals de vergrijzing en de medisch-technische ontwikkeling, onverkort van kracht blijven. Voor wat betreft de medisch-technische ontwikkeling constateert de OESO een explosieve groei van de aanwezigheid en het gebruik van CT- en MRI-scanners. Het aantal MRI-eenheden per hoofd van de bevolking is meer dan verdubbeld tussen 2000 en 2008. Telde een gemiddeld OESO-land in 2000 nog zes MRI-eenheden per miljoen inwoners, in  2008 waren dit er dertien. Nederland zit hier met tien MRI-eenheden ruim onder. Het gemiddelde aantal CT-scanners is in Nederland nog lager: tien per miljoen inwoners tegen 24 gemiddeld in de OESO-landen.

Verband

Overigens is er geen eenduidig verband tussen de aanwezigheid van deze diagnostische hulpmiddelen en het feitelijke gebruik. Japan steekt met 43 MRI-eenheden en 97 CT-scanners per miljoen inwoners met kop en schouders boven andere landen uit, maar komt niet in de toptien van het aantal MRI- of CT-scans voor. Griekenland en de Verenigde Staten daarentegen hebben zowel relatief veel scanners en maken daar bovengemiddeld gebruik van.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top