ACTUEEL

NZa adviseert uitstel voor budgettering specialisten

Demissionair minister Klink van Volksgezondheid moet een jaar wachten met de invoering van de budgettering van het honorarium van medisch specialisten. Dat adviseert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Door de noodzakelijke wetsaanpassingen, het verzamelen van essentiële gegevens en het aanpassen van de contracten is invoering per 2011 volgens de NZa niet haalbaar.

Vrij tarief

Als het aan Klink ligt krijgt elke ziekenhuis en Zelfstandig behandelcentrum (ZBC) per 2011 een budget voor de honoraria van medisch specialisten. Hiermee wil de minister voorkomen dat de specialistenhonoraria de pan uitrijzen zoals recentelijk is gebeurd. Binnen de nieuwe regeling wordt het ziekenhuis budgethouder. In principe geldt er een vrij tarief voor de declaraties van de medisch specialist aan het ziekenhuis voor de geleverde diensten. Ziekenhuizen en specialisten moeten onderling afspraken maken over de hoogte van de vergoeding, omvang van de productie en inzet.

Ingrijpend

Dit is een ingrijpende verandering, voor zowel de medisch specialisten als de ziekenhuizen. Voor de specialisten kan de nieuwe regeling consequenties hebben voor hun fiscale positie als ondernemer. Ziekenhuizen zien zich geconfronteerd met het risico van moeizame onderhandelingen als gevolg van ongelijke machtsverhoudingen.

Tariefregulering

De marktmeester in de zorg pleit daarom allereerst voor duidelijkheid over eventuele fiscale repercussies. Daarnaast moet er een overgangsregeling komen gebaseerd op bandbreedte tarieven voor de verdeling van het honorariumbudget. Als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kan een instelling ontheffing van deze tariefregulering krijgen. Als voldoende instellingen ontheffing hebben gekregen en de machtsverhoudingen tussen specialisten en ziekenhuizen meer in evenwicht zijn, wordt de regulering losgelaten. Vanaf dat moment gaan ziekenhuizen c.q. ZBC’s en specialisten onderling afspraken maken over de vergoeding en inzet van de specialisten.

Inzicht

Het honorariumbudget kan per ziekenhuis of ZBC worden gebaseerd op de historische honorariumomzet van de instelling of op een normatief bedrag per formatieplaats. Daarbij zal onder meer rekening moeten worden gehouden met het beschikbare macro zorgbudget. Om meer inzicht te krijgen in de gevolgen en de haalbaarheid vraagt de NZa de benodigde gegevens op bij ziekenhuizen en ZBC’s. De honorariumbudgetten kunnen vervolgens van jaar tot jaar enigszins wijzigen door productie- en capaciteitsveranderingen.

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Dokelaar

1 juli 2010

Men moet toch uitkijken voor dubieuze belangen die een rol kunnen spelen bij de NZa. Handelen zij in het belang van de patiënten of is deze actie een tactisch onderdeel ter algehele ondermijning van de plannen van de minister o.a. om redenen die niet ten goede komen van het welzijn van de bevolking, zoals bijvoorbeeld het verdoezelen van inhumane praktijken waarbij mensen meerdere jaren in een isoleercel worden opgesloten door een 'arts'?Nova: http://www.youtube.com/watch?v=i5IWFDY_oNoWat ik van psychiaters weet is dat ze via een mediacampagne zijn gestart met het demoniseren van het kabinet. Via ettelijke persberichten proberen zij het publiek ervan te overtuigen dat de politiek op 'discriminatoire' wijze bezuinigt over de rug van weerloze patiënten:http://www.ezpress.eu/news/15532/Psychiatrische_patient_onnodig_dupe_van_stigmatiserende_plannen_KlinkBelachelijk, want de politiek geeft juist heel veel om het welzijn van de patiënten en voert al meer dan 4 jaar actie tegen de barbaarse praktijken van de psychiatrie. Nog geen maand geleden sprak kamerlid Cisca Joldersma (CDA) haar walging uit over wat psychiaters met mensen doen anno 2010 in Nederland:http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2010/05/12/antwoord-op-kamervragen-over-langdurig-verblijf-van-psychiatrische-patienten-in-de-isoleercel/cz-3001288.pdfToen minister Klink de financiële maatregel pas had aangekondigd in juni vorig jaar, toen startte psychiaters een rechtszaak tegen hem welke ze hebben verloren. In de rechtszaak stelden zij dat de maatregel ten koste zou gaan van de kwaliteit zorg voor patiënten en dat zij er “niets aan konden doen” dat er steeds meer psychiatrisch patiënten zijn.“De vraag [naar psychiatrische zorg] is gestegen en daarom wordt er meer uitgegeven aan zorg. Maar dat is toch niet onze fout? Wij vinden bovendien dat de minister er helemaal niets mee te maken heeft. Dit is iets tussen ons, de zorgautoriteit en de zorgverzekeraars”, zegt voorzitter Marleen Barth van GGZ Nederland. “Wij volgen de aangekondigde maatregel van de minister kritisch. Het heeft namelijk geen effect op zijn eigen begroting”, bevestigt een woordvoerder van de Nederlandse Zorgautoriteit.“Het is nog helemaal niet mogelijk om de overschrijding te kunnen becijferen. De instellingen zijn momenteel nog bezig de rekeningen op te maken”, aldus een verontwaardigde Barth. “Bovendien, mensen krijgen alleen bij ons hulp als ze zijn doorverwezen door een huisarts bijvoorbeeld. Het is niet zo dat we die vraag zelf creëren.”In die rechtszaak kwam de NZa ook naar voren als belanghebbende partij. De NZa lijkt de belangen te delen van de psychiaters terwijl de psychiaters duidelijk niet het belang van de patiënten voorstaan.Want welke 'arts' sluit nu een onschuldig meisje van 22 jaar voor meer dan 6 maanden in een stinkende isoleercel op? En waarom anders spreken politici er openlijk schande van en zetten ze alles op alles om psychiaters te bewegen te veranderen, wat ze uiteindelijk - met veel tegenzin - doen?Novum (VVD kamerlid Anoushka van Miltenburg): http://www.youtube.com/watch?v=evF3K9D52foNog geen 3 maanden na de rechtszaak startten de psychiaters vervolgens een miljoenen kostende nationale propaganda campagne om de drempel voor psychiatrische zorg te verlagen onder de naam www.1opde4.nl, welke volgens de Reclame Code Commissie misleidend was en is verboden.Waarom zou je patiënten via ‘reclame’ door marketingsbedrijf “Maximum Recruitment Advertising” moeten werven, als er net een maatregel aangekondigd is die volgens eigen zeggen zal leiden tot slechtere kwaliteit zorg voor bestaande patiënten?Het gaat psychiaters dus duidelijk om hun eigen belang. Ze probeerden de problemen te doen escaleren om zo hun toekomst veilig te stellen. Want simpel gesteld: zonder pillen geen psychiater.Ze vrezen gewoon voor het voortbestaan van hun beroep en de NZa lijkt een bepaald belang te hebben dat de psychiatrie blijft bestaan, en dat kan voor zover ik weet niet in het belang zijn van het welzijn van mensen maar dient waarschijnlijk een financieel belang.

Anonym

1 juli 2010

geen uitstel!

van uitstel komt te vaak afstel.

Nu doorpakken!

Anonym

1 juli 2010

Indien medisch specialisten (in sommige gevallen) meer dan 50% gekort worden op hun inkomen, en allemaal in loondienst moeten om vervolgens te moeten onderhandelen over hun arbeidsvoorwaarden nadat zojuist hun praktijk is geconfisceerd is door de overheid....dan zullen ze zich extra inspannen voor goede patientenzorg, het wegwerken van langer wordende wachtlijsten etc etc. Ik geloof dat de minister in dit geval zijn huiswerk niet goed gemaakt heeft. Ben al begonnnen met pillen hamsteren.

Anonym

23 juli 2010

Beste allen,

Voor wie het niet weet: minder dan 5% van de zorgkosten gaan naar mensen die meer dan 60 uur per week werken, daarvoor minstens 12 jaar in opleiding zijn geweest, schulden hiervoor en voor het kopen van een praktijk hebben gemaakt en iedere dag grote verantwoordelijkheid dragen.

Waarom wil Klink hardwerkende artsen straffen? Als zijn budgetvoorstel doorgaat zijn er een heleboel van deze artsen failliet. Is de zorg dan beter?

Dat door goede zorg de mensen steeds ouder worden en eer daardoor steeds meer behoefte aan zorg is daar heeft Klink het niet over. Ik stuur de 85 jarige vitale patiënte met flink pijn in de heup niet weg maar help haar aan een nieuwe heup.

Ik hoop dat dat zo kan blijven.

Goede zorg kost gewoon iets daar moet iedereen aan meedoen. Anders heb je straks lege ziekenhuizen met alleen maar artsen uit derde wereld landen en torenhoge wachtlijsten.

Misschien zou de minister maar een beetje nadenken?

Dijkgraaf

9 oktober 2010

Ik vind het best raar, dat mensen hier anoniem (hetgeen overigens in tegenstelling tot anonymi niet met een y dient te worden geschreven) reageren.

Dan heb ik meer respect voor mevrouw Els Brands: http://www.sjoechem.nl/omdat-het-zo-uitkwam/hypocritus-hippocrates.html

Deze medisch specialiste kon mij ook niet duidelijk maken waarom de medisch specialisten beweren eerst te hebben gewaarschuwd voor het declaratiesysteem en vervolgens Klink tot in de rechtszaal probeerden tegen te houden. Groot verschil is echter, dat ze het gewoon met open vizier deed.

Top