ACTUEEL

Monissen opent aanval op NZa-voorzitter

Theo Langejan, voorzitter van de NZa, miskent de rol van de zorgverzekeraars, vindt Diana Monissen, voorzitter van de raad van bestuur van De Friesland Zorgverzekeraar. Langejan wil de zorgverzekeraars nog één kabinetsperiode geven om te bewijzen dat ze een meerwaarde hebben binnen het huidige bestel. Zijn voorstel om de zorg voort te zetten zonder zorgverzekeraars schiet bij Monissen in het verkeerde keelgat.

Concurreren op kwaliteit

Langejan haalt wat Monissen betreft onterecht uit naar de zorgverzekeraars door te stellen dat zij niet gemotiveerd zijn om te concurreren op kwaliteit en zorginkoop. Monissen reageert in een blog op Skipr met voorbeelden van initiatieven die “de kwaliteit van zorg een stevige impuls hebben gegeven en waar zorgverzekeraars aan de wieg hebben gestaan”.

Selectieve inkoop

In de Monitor zorginkoop stelt de NZa dat zorgverzekeraars te weinig op basis van kwaliteit inkopen. Monissen ontkracht dit: “We schuwen selectieve inkoop niet. De meetinstrumenten om kwaliteit inzichtelijk te maken komen nu eindelijk tot volle wasdom.”

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Anonym

3 juli 2010

Natuurlijk, de heer Langejan heeft geen verstand van zorg.Maar wellicht heeft hij wel verstand van financiën en marktwerking. En dus ziet hij dat HET niet werkt.Er wordt door mevr. Monissen geklaagd dat de NZa pas in december gegevens beschikbaar heeft en dat terwijl de polissen al in november gereed moeten zijn.

Mevr. Monissen werkte bij een zorgverzekeraar die zo daadkrachtig was dat ziekenhuizen pas in de loop van de tweede helft van een jaar hun begroting definitief konden maken. En waarom was dat? Omdat deze zorgverzekeraar alleen maar aan het traineren was en niet bij machte was om een fatsoenlijk inhoudelijk gesprek te voeren.Natuurlijk, de heer Langejan heeft geen verstand van de zorg.Maar wellicht heeft hij wel oog voor de 'geschiedenis'. Wanneer hij de stukken leest uit de tijd van COZ en COTG kan hij lezen dat een eenvoudiger werkwijze mogelijk is. Wellicht heeft hij ooit van het 'Golfbaanakkoord' gerezen (uit de tijd van mevr,. Borst en door haar omarmd). De ziekenhuizen, als eerste de ziekenhuizen in zuid-oost Brabant, kregen geen budgetverhoging maar slechts indexering voor het nieuwe jaar. Dat was nog eens kostenbeheersing! En de zorgverzkeraars hadden er geen werk aan. Een heeeeerlijke tijd!En het slechts toestaan van de maagbandje in het MCL is niet zo hemelbestormend. Vroeger werden dotterbehandelingen ook niet in alle ziekenhuizen toegestaan. Niet alleen omdat het om hoge investeringen ging maar vooral omdat concentratie van dit soort ingrepen kwaliteitverhogend was.Wat een prachtige wereld houdt de heer Langejan ons voor! EEN WERELD ZONDER ZORGVERZEKERAARS!!!Ik dacht dat zoiets slechts bestond in mijn stoutste dromen. Maar er is blijkbaar in ieder geval nog één persoon die het durft te opperen. Ik hoop dat de heer Langejan velen (en vooral ook in het parlement) wakker zal maken en dat ze aan het NZa gaan vragen om de prachtige gedachten van de heer Langejan eens financieel te onderbouwen.

Anonym

5 juli 2010

Ach, wat zielig voor mevrouw Diana Monissen.Maakt ze nu eens mee wat zij naar de cliënten en naar de cliëntenraden toe deed van de GGz-instelling waarvan zij voorzitter Raad van Bestuur was: het miskennen van de cliënten, van de cliëntenraden en de Wmcz (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen).GGz-slachtoffer,

specifiker: Diana Monissen slachtoffer.

jacco visser

7 juli 2010

Hoe moet ik anonieme reacties waarderen op dit artikel ? De NZa gaat volledig voorbij aan de resultaten die geboekt zijn op het gebied van transparantie van kwaliteit bij de B-segment behandelingen in de ziekenhuiszorg. Momenteel wordt de slag gemaakt van vertaling van deze informatie naar verzekerden en patienten. Het gekke is dat dit momenteel nog in de kinderschoenen staat voor behandelingen in het A-segement. Het feit dat verzekeraars nog niet selecteren op basis van kwaliteit heeft niets te maken met slappe knieen van verzekeraars maar met principes binnen de Zorgverzekeringswet. Patienten hebben ten alle tijde recht op vergoeding van deze zorg. Het heeft dus vooralsnog weinig zin om clienten hiervan uit te sluiten. Wel kunnen verzekeraars in samenwerking met patienten en consumentenorganisaties de kwaliteit verder inzichtelijk maken, zodat er voor de klant wat te kiezen valt.

Kenner

7 juli 2010

@jaccoIk zou de anonieme reacties waarderen op inhoud.Zelf heb ik zowel bij zorgverzekeraars als ziekenhuizen gewerkt in een positie waarin ik inzicht had (en heb) in ontwikkelingen en strategien. Mijn persoonlijke conclusie:Marktwerking in de zorg is een gotspe. Onderzoeken die laten zien dat het werkt zijn gefinancierd en gestuurd door belanghebbenden, niet in de laatste plaats de NVZ.Daarnaast, hoe komt men erbij dat de consument wat wil kiezen? Lenie van de Takkestraat was heel tevreden in het ziekenfonds. Als ik al amper in staat ben te bepalen welke zorgverzekering voor mij het gunstigst is, hoe kunnen we dan van minder ingewijde (en wellicht minder intelligentie) Nederlanders verwachten dat zij dit wel kunnen?Op basis van wat voor info moeten we trouwens gaan kiezen. De sterftecijfers? Veel plezier daarmee, maar jij weet waarschijnlijk net zo goed als ik dat die cijfers niets zeggen en er een hele wereld aan nuances achter schuilgaat.Dat marktwerking en keuzemogelijkheden met elkaar op gespannen voet staan heeft de fusiegolf na afschaffing van het ziekenfonds overigens al pijnlijk duidelijk gemaakt.Voorstanders van marktwerking zijn bestuurders en specialisten. Onder het mom van kwaliteit en keuzevrijheid van de patient, maar feitelijk omdat ze dan meer geld kunnen verdienen.

Kenner

7 juli 2010

@Jaccoanoniem reageren heeft wat mij betreft de voorkeur boven her en der dezelfde reactie copy/pasten.....http://www.skipr.nl/blogs/zorgverzekeraars-stroperigheid-remt-inzicht-kwaliteit-62354.html

Kenner

7 juli 2010

Natuurlijk verdient een inkoopporganisatie als multizorg, waarvoor Jacco werkt, ook flink aan de invoering van marktwerking. En daarom adviseert Jacco van wc-eend....wc-eend!

Top