ACTUEEL

Syntrus Achmea Vastgoed koopt deel Maasziekenhuis

Het Achmea Dutch Health Care Property Fund heeft een deel van het Maasziekenhuis in Boxmeer gekocht. Het betreft ondermeer een kantoorgebouw en parkeergarage. De aankoop is de eerste grote acquisitie van Syntrus Achmea op naam van het Zorgfonds.

Geliberaliseerd bouwregime

Volgens bestuurder Ruud Verreussel van het Maasziekenhuis Pantein is de overeenkomst met Syntrus Achmea een logische uitkomst van het geliberaliseerde bouwregime. Binnen dit regime krijgen ziekenhuizen hun bouw- en huisvestingskosten niet automatisch volledig vergoed, maar moeten  ze deze terugverdienen in de prijzen voor medische behandelingen. Dit betekent ondermeer dat ziekenhuizen niet-medische voorzieningen als kantoren en parkeergelegenheid lastig gefinancierd krijgen. Bovendien kijken financiers kritischer naar nieuwbouwplannen. “Door het nieuwe bouwregime hebben we te maken gekregen met een veel hoger risicoprofiel”, stelt Verreussel. “Bij de ontwikkeling van de nieuwbouw moesten we constateren dat het Maasziekenhuis dat risico niet kon absorberen.”

Partnerships

In samenspraak met Vitaal Zorgvast is Pantein daarom op zoek gegaan naar partners die de nieuwbouw niet alleen wilden mee ontwikkelen, maar tevens bereid waren om op grond van het DBFMO-principe (Design, Build, Finance, Maintain and Operate) het beheer en de exploitatie voor hun rekening te nemen. Voor wat betreft het WTZi-deel van de nieuwbouw, oftewel het feitelijk zorgvastgoed, diende bouwbedrijf BAM zich aan als partner. “Zo is het financiële risico voor een deel weggelegd bij de bouwende partij”, legt Verreussel uit. “Doordat de bouwer ook een deel van de exploitatie voor zijn rekening neemt heeft hij ook een evident belang bij de kwaliteit van de huisvesting.” Het niet-WTZi-deel komt nu in handen van Syntrus Achmea.

Zeggenschap

De financiële inbreng van derden betekent tevens dat het ziekenhuis zich niet zwaar in de schulden hoeft te steken door grote leningen bij banken te betrekken. “We  hebben bovendien gemerkt dat banken het prettig vonden dat de risico’s door meerdere partijen gedeeld worden”, reageert Verreussel.  Daar staat tegenover dat het ziekenhuizen minder directe zeggenschap over het vastgoed heeft, maar, vindt Verreusel, “wie A zegt moet ook B zeggen, vanuit het perspectief van de investeerders is het logisch dat het ziekenhuis een stukje zeggenschap inlevert”.

Met de nieuwbouw van het Maasziekenhuis is in totaal 90 miljoen euro gemoeid. Het nieuwe ziekenhuis wordt eind dit jaar opgeleverd, om begin volgend jaar in gebruik te worden genomen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

EnglandFrancine25

1 februari 2011

All people deserve good life time and <a href="http://bestfinance-blog.com/topics/personal-loans">personal loans</a> or financial loan can make it much better. Just because freedom is grounded on money.

Top