ACTUEEL

VNG wil tante Truus-types als welzijnswerkers

Als de vergrijzing in Nederland doorzet zullen er veel meer medewerkers nodig zijn om senioren te ondersteunen. Dat hoeven niet allemaal hoogopgeleide hulpverleners te zijn, zegt directeur Sandra Korthuis van de Nederlandse Vereniging van Gemeenten (VNG), maar ook tante Truus en ome Jan-types, die voor ondersteunend werk kunnen worden ingezet.

Buurtgenoten

De overheid wil de zorg voor zelfstandig wonende ouderen en gehandicapten geleidelijk onder het beheer van gemeenten brengen. Volgens de VNG zal daarbij alle inzet nodig zijn. Waarom kun je niet 'gewoon' een sociaalvaardige en gezellige buurtgenoot inzetten die een oudere begeleidt naar de dokter of naar het ziekenhuis, vindt de VNG-directeur. Of die hulp allemaal gratis moet worden verleend, weet ze niet. De vrijwilligers zouden een kleine vergoeding kunnen krijgen voor hun werk, eventueel in natura.

Vergoeding

Veel gemeenten geven vrijwilligers nu al 'extraatjes' in de vorm van gratis kaartjes voor voetbalwedstrijden of concerten. Volgens Korthuis moeten gemeenten die mogelijkheden de komende jaren verder onderzoeken. (ANP)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Welles

5 juli 2010

Een goed idee, want er kunnen op deze manier kosten bespaard worden. Laten we eerlijk zijn, we kunnen van de jongere generatie niet verwachten dat zij alleen financieel de grote grijze golf dragen. Wie in natura daaraan wil bijdragen is zeer welkom natuurlijk.

Als nadeel zie ik dat het met vrijwilligers lastig kan zijn om vraag en aanbod goed op elkaar te laten aansluiten en continuïteit te bieden. Vrijwilligers van nu doen liever een korte aaneengesloten periode vrijwiligerswerk dan dat ze elke week komen opdraven. Toch is het een sympathiek systeem dat zeker zo veel mogelijk neergezet moet worden. Daarnaast blijven welzijnsorganisaties hard nodig om dit te faciliteren en coördineren en toezicht te houden op dit soort diensten. Er kunnen grote verschillen per gemeente ontstaan.Het blijft een goed idee, ik ben vanaf mijn 67ste beschikbaar voor zo'n klus. Wel een gratis kaartje voor een concert svp.

Top