ACTUEEL

IGZ beveelt HWW Zorg beter te beveiligen

Zorginstelling Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW Zorg) moet er direct voor zorgen dat de veiligheid van bewoners van de zogenoemde psychogeriatrische afdelingen van alle verpleeghuizen die onder de instelling vallen beter is gewaarborgd. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft de instelling bevolen al het hang- en sluitwerk op de afdelingen te controleren en ervoor te zorgen dat deze goed functioneert.

Onveilige situatie

De inspectiedienst constateerde de onveilige situatie bij onaangekondigde bezoeken aan twee locaties van HWW Zorg, verpleeghuis Houtwijk en verpleeghuis Schildershoek, op vrijdag 2 juli. Aanleiding was de melding over een incident in verpleeghuis Houtwijk waarbij een bewoner van een gesloten psychogeriatrische afdeling uit het raam was gestapt.

Veiligheidsrisico's

Bij de bezoeken kwam de IGZ er achter dat in een huiskamer voor rokende bewoners van een van de afdelingen de deur naar het balkon open stond. Bewoners konden daardoor over een reling stappen en via een andere deur een andere afdeling op komen. Dit werd bij een eerder inspectiebezoek ook al opgemerkt.

Ontsnappen uit raam

De bezoeken volgden op de melding dat onlangs een bewoner van een gesloten psychogeriatrische afdeling van een van de verpleeghuizen van de instelling uit het raam was gestapt. Als bewoners kunnen ontsnappen kan dit 'mogelijk ernstig gevaar' voor ze opleveren. De inspectie tilt zwaar aan dit incident, aangezien er al verschillende calamiteiten met fatale afloop waren. De inspectie vindt dat dit incident blijk geeft van onvoldoende alertheid binnen de organisatie van HWW Zorg voor de fysieke omgevingsveiligheid van bewoners, met mogelijk ernstig gevaar voor deze bewoners.

Bevel

Het bevel is ingegaan op 2 juli 2010 en is zeven dagen geldig. Zo nodig kan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het bevel na zeven dagen verlengen. Wordt er niets gedaan met het bevel, dan kan HWW Zorg een dwangsom opgelegd krijgen.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

van Veen

7 juli 2010

Daar gaan we weer............

Heeft de inspectie zelf ook in de gaten dat ze opnieuw bezig zijn om zichzelf tegen te spreken? Een andere organisatie krijgt het bevel om sloten van de deuren te halen en zweedse banden uit te bannen in het kader van de wet BOPZ.

Deze organisatie moet weer aan de slag om het hang en sluitwerk er weer op te hangen.......

Wie snapt het nog?

Anonym

7 juli 2010

Je ouders of andere familieleden zullen er maar wonen en verzorgd worden. Althans het laatste geldt ook voor het ingrijpen bij een brandonveilige situatie. Tijdens de avond en nachturen is er een minimum bezetting aan personeel. Hoe dan in te grijpen als er brand is of een andere situatie waarbij men snel het pand uit moet. Kom nu niet aan dat de brandweer zegt dat het goed is. Ahet fout gaat, dat gaan we aan de onverantwoorde situatie iets doen. Meestal nadat de Onderzoeksraad een rapport heeft uitgebracht. Storend is ook dat de IGZ niet adequaat reageert op dit soort onveiligheden.

Top