Finance

Ziekenhuizen wacht korting van 699 miljoen in 2011

Ziekenhuizen staat in 2011 een korting op het budget te wachten van 699 miljoen euro. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt de ziekenhuizen per 1 januari 2011 een bezuiniging van 150 miljoen euro. Deze doelmatigheidstaakstelling tranche 2011 was volgens de langjarige budgetteringsplannen al ingeboekt. Daarnaast is demissionair minister Klink voornemens om de ziekenhuizen volgend jaar een taakstellende korting van 549 miljoen euro op te leggen. Klink schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer.

Structurele overschrijding 549 miljoen

Deze 549 miljoen euro is het totaalbedrag aan structurele overschrijding bij de ziekenhuizen (algemene, academische en categorale instellingen). Het bedrag is gebaseerd op actualisatiecijfers van 2009.

Compenseren budgetoverschrijdingen

Volgens de regels van de budgetdiscipline dienen overschrijdingen te worden opgevangen in de betreffende budgetkader, schrijft Klink. VWS hanteert het uitgangspunt dat overschrijdingen zo veel mogelijk worden geredresseerd in de sector waar de overschrijdingen zich voordoen. Ziekenhuizen krijgen daarom budgetoverschrijdingen nadien als korting opgelegd.

Aanwijzing NZa

In de brief geeft Klink aan dat hij voornemens is de NZa een aanwijzing te geven om de ziekenhuizen te korten. Na aankondiging van dit voornemen is hij verplicht dertig dagen te wachten tot het daadwerkelijk geven van deze aanwijzing, met inachtneming van het zomerreces.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top