ACTUEEL

GGZ Nederland en ZN zetten kwaliteitsbenchmark op

GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gaan samenwerking op het gebied van de kwaliteit van zorg. Marleen Barth, voorzitter van GGZ Nederland, en Hans Wiegel, voorzitter van ZN, hebben hiertoe een akkoord getekend. Zij hebben onder meer afspraken gemaakt over het investeren in het meten van uitkomsten en klantervaringen en het uitbouwen van een gezamenlijk instituut om dit te benchmarken.

Financiering

Het gaat om een naar eigen zeggen uniek pakket aan afspraken dat door de sector zelf, zonder regulering door de overheid,  tot stand is gekomen. Zorgverzekeraars met een marktaandeel van 5 procent en hoger gaan het onderhanden werk voor 90 procent financieren. “Hiermee worden de liquiditeitsproblemen van de instellingen, als gevolg van de introductie van de DBC’s, opgelost”, stelt GGZ Nederland in een persverklaring.

Zorgkwaliteit verbeteren

Het plan is opgezet omdat instellingen binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz) de kwaliteit van de zorg willen verbeteren. Zij gaan nu op een vergelijkbare manier uitkomsten meten met Routine Outcome Monitoring (ROM). Patiënten krijgen op basis van uitkomstenmetingen een beter beeld van het beloop van hun klachten en ziekte, terwijl hulpverleners in overleg met patiënten de zorg tijdig kunnen bijsturen. Ggz-instellingen streven er naar om ROM te implementeren in de behandeling en begeleiding van alle 800.000 patiënten.

Grootschalige benchmark

In de periode van 2010 tot 2014 moet van minimaal de helft van de patiënten de begin- en eindmeting aan de benchmark worden aangeleverd met een jaarlijkse groei van 10 procent in die periode. De gezamenlijke benchmark op behandeleffect maakt de uitkomsten van de behandeling en begeleiding van patiënten in de ggz binnen en tussen instellingen vergelijkbaar en geeft inzicht in de maatschappelijke opbrengsten van de ggz.

Meten klantervaringen

Naast de uitkomstenmetingen met ROM ontwikkelen ggz-instellingen en zorgverzekeraars een landelijk programma voor het structureel meten van klantervaringen met de Consumer Quality Index (CQI). Zorgverzekeraars gebruiken de uitkomsten uit de ROM en de klantervaringen om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van de ggz en om afspraken te kunnen maken over verbetering van de zorg.

Trusted Third Party

Het huidige Kenniscentrum Zorg Nederland (KZN) wordt uitgebouwd tot een stichting die gaat fungeren als Trusted Third Party (TTP) voor de hele sector. In het bestuur van de stichting is, naast een vertegenwoordiging van ggz-aanbieders en zorgverzekeraars, ook plaats voor de cliëntenorganisaties. Zorgaanbieders leveren aan de TTP hun gegevens aan; zorgverzekeraars nemen de kosten voor de benchmark voor hun rekening. De TTP zorgt voor rapportages aan zorgaanbieders en verzekeraars.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top