ACTUEEL

IGZ: Risicobeheersing in ziekenhuizen moet beter

Ziekenhuizen zijn nog onvoldoende gericht op een systematische beheersing van risico’s. Ze maken wel vaart met het verbeteren van de veiligheid en het invoeren van het veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Dat blijkt uit een vervolgonderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) naar de voortgang van de implementatie van het VMS.

Invoeren veiligheidsmanagementsysteem

Voor het tweede achtereenvolgende jaar beoordeelde de IGZ in hoeverre ziekenhuizen op schema liggen met de invoering van het VMS om in 2012 gecertificeerd of geaccrediteerd te kunnen worden. De inspectie verwacht dat de ziekenhuizen de vereiste certificering of accreditatie tijdig halen.

Makkelijk

De onderzochte ziekenhuizen hebben tot nu toe onderdelen van het VMS gekozen die gemakkelijk zijn in te voeren. Deze bestaan voornamelijk uit ‘instrumenten’. Zo is veilig melden, meestal ondersteund door een faciliteit op het intranet, uitgebreider ingevoerd dan volgens de verplichting nodig was.

Achterblijvende onderdelen

Daarnaast raadt de inspectie ziekenhuizen aan om aandacht te schenken aan de patiëntenparticipatie, in het bijzonder van de cliëntenraad, omdat deze achterblijft. Dat geldt ook voor het bevorderen van de deskundigheid van medewerkers op het gebied van patiëntveiligheid.

Aanpak aanpassen

De inspectie adviseert alle ziekenhuizen om zich te spiegelen aan de bevindingen van het onderzoek en hun aanpak zo nodig aan te passen. In 2011 doet de inspectie weer onderzoek naar de voortgang bij de invoering van het VMS. De inspectie ziet echter geen noodzaak om nu speciale maatregelen te vragen van de ziekenhuizen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top