ACTUEEL

VWS financiert in ggz Familievertrouwenspersonen

De oprichting van de Landelijk Stichting Familievertrouwenspersonen (FVP) is een feit. Met de financiering ervan geeft het ministerie van VWS uitvoering aan de motie-Joldersma uit 2007. Het CDA-Kamerlid verzocht de regering destijds om te bevorderen dat in elke instelling voor geestelijke gezondheidszorg een familievertrouwenspersoon beschikbaar is.

Steun bij contact met geestelijke gezondheidszorg

De landelijke stichting FVP heeft tot doel om familieleden en naastbetrokkenen van mensen met een psychiatrische ziekte te ondersteunen in hun contact met de geestelijke gezondheidszorg. Zij doet dit door het in dienst nemen van familievertrouwenspersonen die te werk gesteld worden in instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. De stichting zorg voor een vertrouwensservice die landelijk wordt uitgezet en werkt met onafhankelijke familievertrouwenspersonen die functioneren binnen een uniform en transparant kwaliteitskader.

Historisch kader

De familieorganisaties hebben jarenlang voor de familievertrouwenspersoon geijverd. Zij hebben de eerste kaders voor familiebeleid gezet met de Modelregeling Betrokken Omgeving, die ook GGZ Nederland heeft onderschreven. Experimenten met familievertrouwenspersonen hebben volgens promotieonderzoek van M. Renoir van de Universiteit van Amsterdam hun meerwaarde bewezen. Met de oprichting van de Landelijke Stichting FVP kan een eenduidig professioneel en mogelijk later ook een wettelijk kader ontstaan voor de familievertrouwenspersonen.

Voorlichting, coaching en bemiddeling

De dienstverlening van de familievertrouwenspersoon bestaat uit voorlichting en ondersteuning, coaching en bemiddeling, ondersteuning bij klachtenprocedures en signalering naar de instelling. De primaire inzet van de familievertrouwenspersoon is verbetering van de communicatie tussen cliënt, hulpverlening en naastbetrokkene en optimale afstemming van professionele- en mantelzorg rondom de cliënt. Uitgangspunt is dat familie en naastbetrokkenen gelijkwaardige gesprekspartners zijn voor de behandelaars en de zorginstellingen.

Initiatiefnemers Landelijke Stichting FVP

De Landelijke Stichting FVP is een initiatief van het Landelijk Overleg van Familievertrouwenspersonen (LOF), het Landelijk Platform GGz (LPGGz), de koepel van cliënten- en familieorganisaties in de GGz en de Stichting Patiëntenvertrouwenspersonen (Stichting PVP).

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anonym

9 juli 2010

Wat is coahing? ;-)

Top