ACTUEEL

CAO VVT: Actiz en BTN bieden twee maal 1 procent

Twee jaar op rij een loonsverhoging van 1 procent. En een tweejarige CAO voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). Dat voorstel hebben de werkgeversorganisaties ActiZ en BTN de vakbonden vrijdag gedaan. Per post, omdat de vakbonden weigeren om aan tafel te onderhandelen.

Loonsverhoging en eenmalige uitkering

ActiZ en BTN stellen een CAO VVT voor met een looptijd van 1 maart 2010 tot 1 maart 2012. De werkgevers bieden voor 2010 en 2011 een loonsverhoging van jaarlijks 1% en een extra eenmalige uitkering van 0,4% in 2010 en 0,25% volgend jaar. De werkgevers hebben het ultimatum van de bonden van afgelopen dinsdag verworpen. Reden: er volgens hen onvoldoende overleg geweest. Tegelijk met het voorstel hebben werkgevers de bonden weer uitgenodigd de onderhandelingen te hervatten.

Werkgevers hebben nullijn losgelaten

De werkgevers hebben de nullijn sinds mei de nullijn losgelaten. De werkgevers hebben hun bod per post gedaan vanwege de weigering van de bonden om te onderhandelen.

Leeftijdsuren

Tot 2012 blijft de huidige regeling voor leeftijdsuren van kracht. Wel krijgen werknemers het recht om hun leeftijdsuren, als zij dat willen, om te zetten in tijd voor bijvoorbeeld een cursus of ander persoonlijk leerdoel. De leeftijdsuren kunnen door de werknemer desgewenst ook gebruikt worden om een levensloopregeling op te bouwen. Werkgevers geven hiermee invulling aan levensfasebeleid en meer keuze voor de werknemers.  In 2012 komt de huidige leeftijdsregeling te vervallen omdat het wettelijk verboden is om verlof toe te kennen op basis van leeftijd. Er komt dan een levensfasebudget voor iedere werknemer. In de nieuwe regeling wordt rekening gehouden met bestaande rechten.

Onregelmatige diensten

De werkgevers hebben regelingen voor harmonisering van onregelmatig werken buiten het voorstel gehouden. Ze konden er dit voorjaar geen overeenstemming bereiken met de vakbonden. Het draaien van nachtdiensten voor 55-plussers blijft vooralsnog vrijwillig. De werkgevers willen graag snel tot een nieuwe CAO komen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top