Finance

NZa vermoedt scherpere prijsconcurrentie verzekeraars

Het aantal verzekerden dat overstap naar een andere zorgverzekeraar is met 4,3 procent gestegen in 2010. In 2009 was het percentage overstappers 3,6 procent. Zij hebben gezamenlijk 50 miljoen euro minder premie betaald. Deze ontwikkeling duidt volgens de  Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) mogelijk op een verscherpte prijsconcurrentie. Dat stelt de NZa op basis van de marktscan zorgverzekeringsmarkt 2010 die zij heeft uitgevoerd.

Minder premie

De overstappers hebben zich aangesloten bij een collectief of zijn overgestapt naar een goedkopere polis waardoor zij gezamenlijk minder premie betalen. De betaalde premie voor de basisverzekering is in 2010 gestegen. Dit komt met name doordat de kosten van de gezondheidszorg zijn gestegen en de overheid de rekenpremie, die de zorgverzekeraars als uitgangspunt nemen, daardoor met 3,4 procent heeft verhoogd. Het verzekeringspakket is nauwelijks gewijzigd ten opzichte van 2009. Ook het percentage verzekerden zonder eigen risico is vrijwel gelijk gebleven volgens de NZa.

Aanvullende verzekering

Het aantal verzekerden met een aanvullende verzekering daalt sinds de invoering in 2006. Dit geldt met name voor verzekerden die niet deelnemen aan een collectief. Deelnemers aan een collectief zijn vaker wel aanvullend verzekerd. De NZa schrijft dit toe aan de forse kortingen die de verzekerden bij het collectief vaak krijgen. Het aantal verzekerden dat deelneemt aan een collectieve verzekering bedraagt 64 procent. Dit aantal stijgt de afgelopen jaren gemiddeld 2 procent per jaar. Verder constateert de NZa dat er bijna geen verzekerden zijn die een aanvullende verzekering bij een andere verzekeraar afsluiten dan waar zij hun basisverzekering hebben afgesloten.

Marktaandelen

De NZa constateert dat er in het afgelopen jaar geen grote verschuivingen in marktaandelen of andere veranderingen binnen de zorgverzekeringsmarkt zijn geweest. De meeste verzekerden hebben voor 2010 een naturapolis of een combinatiepolis met deels gecontracteerde zorg afgesloten. De vergoeding voor zorg bij een niet door de verzekeraar gecontracteerde aanbieder is de laatste jaren afgenomen.

Marktscan zorgverzekeringsmarkt

In de marktscan zorgverzekeringsmarkt worden kenmerken van de markt als de marktstructuur, de concentratiegraad, de mobiliteit van verzekerden en de effecten op de transparantie, toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de zorgverzekeringen beschreven.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top