ACTUEEL

Zorg in Abrona-woongroep beneden peil

Stichting Abrona is door de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) op de vingers getikt over de zorg op haar woonvoorziening Orbis voor mensen met ernstig probleemgedrag. De inspectie heeft Orbis niet onder verscherpt toezicht gesteld. Dit meldt Klik.

Wantoestanden

Voormalige personeelsleden hebben wantoestanden gemeld aan de inspectie. Naar aanleiding hiervan heeft de Inspectie met de raad van bestuur van Abrona gesproken en onderzoek verricht. Ondanks zekere wantoestanden vindt de inspectie verscherpt toezicht vooralsnog niet nodig. Zij gaat er van uit dat Abrona veel maatregelen in oktober heeft uitgevoerd, zodat 'kwaliteitsverbetering in voldoende mate zichtbaar' zal zijn.

Knelpunten

De inspectie meldt de volgende knelpunten:

 • 'Er heerst een beheersmatige cultuur, waardoor de (potentiële) ontwikkeling van cliënten geschaad wordt.'
 • Het personeelsverloop is 'zeer groot'.
 • Er is 'onvoldoende zicht' op agressie en vrijheidsbeperkende maatregelen 'omdat medewerkers te weinig melden.'
 • Veel cliënten hebben geen volledige en/of zinvolle dagbesteding.
 • Er is geen breed gedragen zorgvisie.
 • Er zijn 'grote problemen tussen het team van uitvoerende medewerkers enerzijds en het hogere management anderzijds.'
 • Er zitten een aantal ontwerpfouten in het nieuwe gebouw.

 

Maatregelen

Maatregelen die de inspectie de raad van bestuur van Abrona voorschrijft, zijn:

 • Een cultuur ontwikkelen gericht op de zorgvraag en de ontwikkelingsmogelijkheden van individuele cliënten
 • Inhoudelijke aansturing van het team versterken
 • Vertrouwen tussen team en hoger management herstellen
 • Samenwerking met Cce (Centrum voor consultatie en expertise) verbeteren
 • Zorgen dat medewerkers alle incidenten registreren
 • Voldoende deskundige medewerkers in vaste dienst nemen
 • Objectieve en subjectieve veiligheid van medewerkers en cliënten verbeteren.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top