ACTUEEL

Fouten kosten ziekenhuizen 355 miljoen euro

De schade als gevolg van medisch handelen kost de Nederlandse ziekenhuizen jaarlijks 355 miljoen euro. Drie procent van de ziekenhuisbedden wordt bezet door slachtoffers van fouten van het ziekenhuis zelf. Dit constateren onderzoekers het VU medisch centrum. De kosten vormen, zo schrijven de onderzoekers, ‘een substantieel deel’ van de totale uitgaven voor de volksgezondheid.Voor het onderzoek analyseerden de onderzoekers , onder leiding van Lilian Hoonhout,  bijna negenduizend opnames in ruim twintig algemene en academische ziekenhuizen. Daarbij richtten ze zich met name op het aantal ongewenste gebeurtenissen (‘adverse events’) als gevolg van optreden van de ziekenhuisstaf. In totaal noteerden de onderzoekers 663 ongelukken, waarvan er volgens hen 283 te voorkomen waren geweest.Gemiddeld leidt een medisch ongeval tot negen dagen extra in het ziekenhuis, goed voor 4555 euro. Worden de bevindingen van de onderzochte ziekenhuizen doorgetrokken naar alle ziekenhuizen dan gaat het om een totaal van 31 duizend opnames door fouten, oftewel ruim 320 duizend ligdagen en 355 miljoen euro aan kosten, waarvan 161 miljoen door te vermijden fouten.

Extramurale kosten

De werkelijke schade als gevolg van medische fouten is volgens de onderzoekers nog veel groter, aangezien niet-invasieve ingrepen overal slecht worden bijgehouden. Ook ‘extramurale’ kosten zoals inkomensverlies, psychische schade en overlijden van de patiënt werden niet in de berekening betrokken.
De onderzoekers constateerden geen verschil tussen algemene en academische ziekenhuizen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Sebastiaan Fisscher

27 februari 2009

Zo zo, dat is toch een behoorlijk bedrag. Ik denk dat als ziekenhuizen dit bedrag kunnen besparen ze er heel veel mooie dingen van kunnen doen.

Top