Finance

'PGB-stop treft zelfstandige zorgondernemers’

Het besluit van het ministerie van VWS om geen nieuwe persoonsgebonden budgetten (PGB’s) te subsidiëren vanaf 1 juli treft zelfstandige zorgondernemers hard. Dat stelt FNV Zelfstandigen. Zij heeft namens haar leden, zelfstandige zorgondernemers, ongerustheid geuit aan de leden van de Tweede Kamer.

Zzp'ers uitgeschakeld op zorgmarkt

Door de onlangs aangekondigde stop op de persoonsgebonden budgetten kunnen zelfstandige zorgondernemers geen nieuwe opdrachten meer verwerven, aldus de vakbond. Zzzp’ers dreigen hierdoor tot 31 december te worden uitgeschakeld op de markt. :"Dit vinden wij een onwenselijke situatie”, zegt Gonggrijp, directeur van FNV Zelfstandigen. “Er is immers bewust gekozen om marktwerking in de zorg te introduceren, om zo ruimte te creëren voor kleinschalige, innovatieve, gespecialiseerde zorg op maat.”

Marktwerking

De zelfstandige zorgondernemers hebben de afgelopen jaren aangetoond dat zij een belangrijke plek innemen naast de grote zorginstellingen, stelt Gonggrijp. Zzp’ers leveren zorg die de grote instellingen niet kunnen of willen leveren, bijvoorbeeld zorg op het gebied van begeleiding en verzorging van terminale patiënten. “Bovendien benadrukken wij dat ook de zorgvragers zeer tevreden zijn over 'hun' zzp’ers, vanwege de persoonlijke benadering en een kleine groep van vaste gezichten die de zorg op zich heeft genomen. Daarom vragen we de Kamer met klem om ook rekening te houden met de positie van zelfstandige zorgondernemers."

2 Reacties

om een reactie achter te laten

van der Wal

19 juli 2010

jammer dat hier weinig gehoor aan is gegeven... Ik heb vandaag een gesprek met een andere PGB Zorgondernemer, om te spreken over een branchevereniging. We zullen ons als zorgondernemers moeten verenigen en kenbaar maken om ons geluid te laten horen. Indien je interesse hebt, neem dan even contact met mij op. Voor de duidelijkheid: Het gaat hier om een PGB Hulpverleners/Ondernemers initiatief en niet advisering of bemiddeling. ZZP-ers zijn zeer welkom evenals bijvoorbeeld kleinschalige woon initiatieven gefinancierd op basis van PGB.

Rietveld

22 juli 2010

EuroPsyche is ondertussen bij verschillende PGB organisaties aan het samenwerken, trouwens ook bij kleinere wooninitiatieven. Door goed te kijken naar de zorgvraag van de client blijkt dat er over het algemeen dat behandeling binnen de PGB setting effectief is voor het zorgtraject.

Door de samenwerking tussen de PGB organisatie en EuroPsyche wordt op deze wijze ook een andere financieringsstroom binnengebracht bij de PGB organisatie. De bij de PGB organisatie werkzame mensen zijn over het algemeen zo opgeleid dat ook zij een deel van de behandeling op zich kunnen nemen en dan wordt dit deel vergoed vanuit EuroPsyche die aanspraak maakt op de basis verzekering van de client. Een win win situatie zogezegd. Daarin wordt trouwens wel alles AO/IC geborgd. En wordt kwaliteit en effect van de behandeling gemeten. Transparantie ten top zogezegd. Kortom, maak van de bedreiging een kans!

Mvrgr David Rietveld

Stichting EuroPsyche

Top