Finance

Roland Berger: eerst strategie bepalen, dan pas schaal

Schaalvergroting is niet het antwoord op de zorguitgaven die sneller stijgen dan de Nederlandse economie groeit, stelt Roland Berger Strategy Consultants. Een andere denkwijze van zorginstellingen over strategie en bedrijfsvoering is nodig volgens het strategisch adviesbureau. Zorginstellingen moeten heldere keuzes durven maken over hun zorgaanbod, de productiviteit verhogen, besparen op inkoop en financieel beheer professionaliseren.

Zorgkosten groeien sneller dan economie

De afgelopen jaren zijn de totale uitgaven aan zorgkosten sneller gegroeid dan de economie. Tussen 2003 en 2009 was de gemiddelde nominale jaarlijkse economische groei 3 procent. Over diezelfde periode stegen de nominale kosten voor verzorging, verpleging en thuiszorg (vvt), gehandicaptenzorg en ggz met gemiddeld 5,4 procent per jaar. Dit betekent dat elk jaar een groter deel van het beschikbaar inkomen opgaat aan zorg. Dit leidt tot een steeds grotere druk op de beschikbare collectieve middelen, omdat de zorg grotendeels publiek wordt gefinancierd, aldus Roland Berger Strategy Consultants.

Lange termijn

Als oorzaken van de stijging van de zorgkosten noemt Roland Berger de vergrijzing, de toegenomen welvaart en innovatie. Om de zorg op lange termijn betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief hoogwaardig te houden, is het zorgbekostigingsstelsel als fundamenteel gewijzigd. Met de ingezette marktwerking en liberalisering wordt geleidelijk afgestapt van aanbodsturing in de vorm van budgetten en overgegaan tot vraagsturing in de vorm van prestatiebekostiging. ''Dit betekent dat zorginstellingen niet langer gefinancierd worden op basis van de beschikbare capaciteit, zoals bijvoorbeeld het aantal bedden of m2, maar naar de uitgevoerde behandelingen per patiënt. Dit wordt uitgedrukt in zogenaamde zorgzwaartepakketten en DBC's (diagnose-behandel-combinaties),'' licht Tijo Collot d'Escury, managing partner van Roland Berger in Nederland, toe. ''De omzet van de instelling wordt daarmee dus eigenlijk bepaald door de keuze van de klant voor die instelling boven anderen. Zij laten zich in die keuze voor een belangrijk deel leiden door de prijs en de kwaliteit die zij verwachten."

Schaalvergroting niet het antwoord

Veel zorginstellingen lijken vooral te hebben ingezet op schaalvergroting. Met fusies en overnames kunnen omzetzekerheid en kostenreducties worden gerealiseerd. Toch leidt schaalvergroting binnen de GGZ en gehandicaptenzorg tot nu toe niet aantoonbaar tot verbetering van de financiële prestaties, stellen de analisten van Roland Berger. Uit analyse van de marges en omzetten van VVT-instellingen in 2008 blijkt dat deze relatie in dat jaar zelfs negatief is.

Strategische keuzes

Concurrentie, en de noodzaak tot beheersing van de zorgkosten, betekent een keuze over de strategische positionering. Zorginstellingen moeten eerst bepalen welke zorg ze willen bieden aan welke klanten. Zij moeten goed weten wat ze wel en niet doen en daar naar handelen. ''De na te streven schaalgrootte is een gevolg van de gekozen strategie, maar kan nooit een doel op zich zijn,'' aldus senior-consultant Van Reenen. “Een instelling met een breed zorgaanbod kan zich richten op een regionale markt, een instelling die is gespecialiseerd in bijzondere aandoeningen zal juist een landelijke dekking willen nastreven. Soms zijn samenwerking en partnering betere opties dan een fusie” Kortom, zorginstellingen moet eerst hun strategie bepalen en daarna de juiste schaal.'

Onderscheidend vermogen

De strategische keuzes van zorginstellingen zijn volgens de strategen bepalend voor hun onderscheidend vermogen. Zorginkopers (verzekeraars en zorgkantoren) en klanten verschillen in hun voorkeuren. Instellingen die erin slagen een duidelijk ''merk'' en een scherpe propositie in de markt te zetten, zullen er beter in slagen klanten en inkopers aan zich te binden. ''Dat vergt heldere keuzes in kwaliteitsniveau, service en prijsstelling en een consequente focus op de doelgroep die daarbij past. De opkomende private markt biedt daarnaast verschillende mogelijkheden om aanvullende diensten te bieden tegen extra, eigen, betaling,'' aldus Collot d'Escury.

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Bikker

17 juli 2010

Als RvT lid maak ik mee dat dit een relevante discussie is. De verleiding welke er bestaat is, overnames na te streven om hier kosteffeciëntie mee te realiseren, terwijl een consequent geimplementeerde groeistrategie in hetzelfde kan resulteren met dit verschil; dat de risico's beheersbaar zijn en de interrupts niet al te onverwachts komen.

YeseniaJarvis18

10 oktober 2011

Specialists argue that <a href="http://goodfinance-blog.com/topics/home-loans">home loans</a> aid people to live the way they want, because they can feel free to buy needed things. Furthermore, some banks give credit loan for different persons.

look here

26 oktober 2012

To get success, some students must state if they are willing to create the essay writing services essays or buy custom term paper writing service of supreme upper-class.

essay order

26 oktober 2012

Visit this website if you need to order written essays. This academic writing agency has been in the writing industry for quite a long time, so it will render you online writing services without any difficulties.

forum posting service

26 oktober 2012

Internet evolve fast and you must come along that. Turning to the website submission services (4submission.com) you will surely get the best benefits!

cheap link building

26 oktober 2012

Human have entered the world of internet technologies. The social bookmarking sites (linksexperts.com) became very spread. Sometimes, it occurs that your deals getting not very good and you don't even understand a good method to fix that! So, bookmarking submissions organizations are very good solution.

Top