ACTUEEL

'Contracteren apothekers en verzekeraars verbeterd'

Het contracteerproces tussen apothekers en zorgverzekeraars is verbeterd. Dat blijkt uit de monitor Extramurale Farmacie van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Uit deze ‘foto van de markt’ blijkt dat er steeds meer aanvullende contracten worden gesloten.

Aanvullende contracten

De toename van het aantal aanvullende contracten verklaart de NZa door te stellen dat er meer ervaring is opgedaan met contracteren en de wederzijdse verwachtingen duidelijker zijn.

Tarieven

De NZa laat weten de tarieven voor farmaceutische zorg voor 2011 eerder te willen publiceren, omdat het contracteerproces nu pas in het eerste kwartaal van 2010 op gang is gekomen. De NZa streeft ernaar de tarieven in oktober bekend te maken.

Gegevensoverdracht

Verder constateert de zorgautoriteit dat de overdracht van gegevens tussen apotheken onderling nog niet optimaal verloopt. De NZa bekijkt de mogelijkheden om de handeling ‘gegevensoverdracht’ toe te voegen aan de nieuwe prestaties voor extramurale farmaceutische zorg.

Transparantie

Ook op het gebied van transparantie zijn er verbeteringen mogelijk. Voor de consument zijn de kwaliteit en de kosten namelijk onvoldoende transparant. De NZa dringt daarom aan op snelle beschikbaarheid van de metingen van de kwaliteitsindicatoren van de individuele zorgaanbieders.

>> Skipr community <<

In de Skipr community 'Participatie & Gezondheid’ kunt u met uw LinkedIn profiel discussies voeren, stellingen poneren en presentaties en bestanden delen over de thema's ‘De klant centraal’ en ‘Participatie in de eerste lijn’. Meld u aan bij de community 'Participatie en Gezondheid'.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top