Finance

Staken zinloze behandelingen bespaart geld

Het staken van zinloze behandelingen bespaart geld. Het is daarom van belang om tijdig over de kwaliteit van leven en sterven te spreken. Dat betogen huisarts en palliatief consulent J. Schuurmans, universitair hoofddocent Universiteit voor Humanistiek te Utrecht C.W. Anbeek en oncoloog en palliatief consulent vakgroep palliatieve zorg en pijnbestrijding UMC St Radboud te Nijmegen C. Verhagen in een opiniestuk in Trouw.

Verouderd zorgconcept

In de laatste levensfase worden de grootste uitgaven binnen de gezondheidszorg gedaan. Het huidige zorgconcept stuurt aan op een op de ziekte gerichte behandeling. Medisch specialisten zijn gericht op hun eigen vakgebied en niet op de kwaliteit van leven van de patiënt als geheel. De auteurs pleiten daarom voor een nieuw zorgconcept waarbij de benadering van de behandeling verschuift van de ziekte naar symptomen en goede zorg.

Nieuw zorgconcept

Het nieuwe zorgconcept vereist een palliatief team bestaande uit een geestelijk verzorger, een psychotherapeut, een arts en een verpleegkundige. Het team ondersteunt behandelaars bij het geven van informatie en begeleiding. Daarnaast bespreekt het team het levenseinde vroegtijdig en herhaaldelijk met de patiënt en eventuele naasten.

Kosteneffectief

Het nieuwe zorgconcept gaat uit van een patiëntenbenadering. “Het doet recht aan kwaliteit van leven en sterven, voorkomt dure overbodige medische behandelingen en is dus uiteindelijk kosteneffectief”, aldus de auteurs in Trouw.

>> Skipr community <<

In de Skipr community 'Participatie & Gezondheid’ kunt u met uw LinkedIn profiel discussies voeren, stellingen poneren en presentaties en bestanden delen over de thema's ‘De klant centraal’ en ‘Participatie in de eerste lijn’. Meld u aan bij de community 'Participatie en Gezondheid'.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top