ACTUEEL

Hervorming langdurige zorg brengt twee miljard op

Dankzij een grondig hervormingsbeleid voor de langdurige zorg is er in de komende vier jaar een besparing van twee miljard euro mogelijk. Cliënten- en ouderenorganisaties CG-Raad, CSO, NPCF, Per Saldo, LOC en ActiZ hebben informateurs Rosenthal en Wallage een ‘passage voor het toekomstig regeerakkoord’ aangeboden met een oplossingsrichting.

Investeringen

Randvoorwaarden voor de miljardenbesparing zijn een eenvoudiger administratiesysteem en meer eigen regie voor de cliënt. Volgens de cliënten- en ouderenorganisaties zijn besparingen onvermijdelijk, maar is er ook jaarlijks 200 miljoen euro aan investeringen nodig voor preventie, invoering van nieuwe technologie en andere innovaties in de zorg.

Verantwoord besparen

Verantwoord besparen kan door te voorkomen dat mensen blijvende beperkingen hebben door hun zelfredzaamheid in stand te houden. Voor mensen die langdurige beperkingen hebben moet ere een nieuw systeem van persoonlijke budgetten komen. Dit systeem moet zodanig vereenvoudigd worden dat verantwoorde zorg mogelijk is met zo’n tien procent minder collectieve zorguitgaven. Tot slot moet er meer ruimte komen voor cliëntgericht ondernemerschap, investeringen in technische innovaties en de opbouw van ketenzorg.

Lees de volledige passage.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top