ACTUEEL

Klink juicht verticale integratie toe

Demissionair minister Ab Klink van VWS ziet vooralsnog geen probleem in de alliantie tussen zorgverzekeraar Menzis en investeringsmaatschappij Reggeborgh om samen huisartsenzorg aan te bieden onder de naam ZorgPunt Holding B.V. Hij juicht verticale integratie juist toe als dat leidt tot doelmatiger en betere zorgverlening. Dat schrijft Klink in reactie op Kamervragen van SP-Kamerlid Henk van Gerven.

Keten van gezondheidscentra

De joint venture tussen Menzis en Reggeborgh moet uitgroeien tot een keten van tientallen gezondheidscentra met tienduizenden patiënten. In de gezondheidscentra van Menzis en Reggeborgh zullen de huisartsen volgens vastgestelde uitgangspunten nauw samenwerken met andere zorgverleners als apothekers. Bovendien zijn alle zorgverleners in loondienst.

Investering is kans

Van Gerven zet vraagtekens bij de constructie, maar Klink ziet de interesse van een investeringsmaatschappij juist als kans. Het afgelopen decennium is immers gebleken dat financiering een veelvoorkomend probleem is bij initiatieven om een gezondheidscentrum te starten, schrijft Klink.

Voldoende toezicht

De demissionair minister verwacht dat het toezicht van ondermeer de Nederlandse Mededingingsautoriteit, de Nederlandse Zorgautoriteit, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandsche Bank voldoende toereikend zijn voor de verticale samenwerking in het gezondheidscentrum. Klink : “In zijn algemeenheid juich ik ontwikkelingen die leiden tot een doelmatiger en/of betere zorgverlening toe. Op welke manier dat gebeurt, is een zaak van zorgverzekeraars, aanbieders en andere partijen binnen de wettelijke kaders die we daarvoor hebben uitgezet. Dat geldt ook voor gevallen waarin sprake is van verticale samenwerking.”

>> Skipr community <<

In de Skipr community 'Participatie & Gezondheid’ kunt u met uw LinkedIn profiel discussies voeren, stellingen poneren en presentaties en bestanden delen over de thema's ‘De klant centraal’ en ‘Participatie in de eerste lijn’. Meld u aan bij de community 'Participatie en Gezondheid'.

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank van Wijck

23 juli 2010

Ruim baanNiets mis met verticale samenwerking, stelt demissionair minister Ab Klink van VWS, in antwoord op Kamervragen van SP-lid Henk van Gerven. Dat het Van Gervens rol is om die vragen te stellen, snap ik, gezien zijn politieke signatuur. Maar dat Klink de gedachtelijn van Van Gerven niet zou volgen, lag natuurlijk volkomen voor de hand. Als de joint venture van zorgverzekeraar Menzis en investeringsmaatschappij Reggeborgh om samen huisartsenzorg aan te bieden onder de naam ZorgPunt Holding bv tot betere en meer doelmatige zorg kan leiden, mogen de initiatiefnemers gewoon hun gang gaan, vindt Klink. En als hun plannen niet in het voordeel van de zorgconsument blijken te zijn, beschikken we over voldoende toezichthouders om corrigerend op te treden.

Van Gerven plaatste onder andere vraagtekens bij de eventuele winstuitkering aan Reggeborgh en wilde weten welke afspraken in dit kader gemaakt zijn. Die blijken doordacht. Menzis heeft in de aandeelhoudersovereenkomst vastgelegd dat de eerste vijf jaar geen dividend wordt uitbetaald en dat daarna winst alleen aan de aandeelhouders uitgekeerd mag worden als hierdoor de benodigde vrije kasstroom van de ZorgPunt Groep niet in gevaar komt, de solvabiliteit van de ZorgPunt Groep daardoor niet te klein wordt en het niet nodig is om de winst aan te wenden ten behoeve van investeringen in de centra (in kwaliteit, continuïteit, klantvriendelijkheid en groei).

Moeten we met deze voorwaarden al op voorhand een dergelijk initiatief onmogelijk maken? Dat lijkt mij niet. Kan ik wat aandelen Reggeborgh kopen?

tjark reininga

23 juli 2010

de vraag is natuurlijk wat dit gaat betekenen voor de onafhankelijkheid van de zorgaanbieders van hun financiers. we kennen al zorgkantoren die in de schoenen van de indicatieorganen gaan staan en zorgverzekeraars die hun verzekerden naar voorkeursaanbieders dwingen te gaan.en straks gaat de NMa zich natuurlijk met deze integratie bemoeien (de minister lijkt dat ook te willen) en nieuwe administratieve belemmeringen opwerpen. met adequate zorgverlening heeft dat allemaal weinig meer te maken, vrees ik.

De Bekker

23 juli 2010

Onafhankelijkheid is een groot goed. En daar is de desbetreffende huisarts in loondienst dan ook zelf verantwoordelijk voor. Als zorgverzekeraars verzekerden al zouden dwingen (hetgeen bij mijn weten niet gebeurt, hooguit prikkelen/verleiden), dan is er altijd keuze voor een andere verzekeraar mogelijk.Waarom altijd angst en pessimisme ... Geef elkaar ruimte en vertrouwen.Way to go, Menzis!

Frank van Wijck

23 juli 2010

Heel goed De Bekker, helemaal mee eens.

L.A. Verhagen

24 juli 2010

Volgens mij heeft de commissie Dekker in de jaren '80 zo ook "marktwerking in de zorg" bedoeld. De jaren achter ons kenmerken zich door maken van regels en het opstellen van wettelijke kaders waarbinnen ondernemerschap zich kan ontplooien. Ondernemerschap kenmerkt zich als kansen zien en nemen, risicodragen en innovatief gedrag. Daar is dit een uitstekend voorbeeld van en dan ook naar mijn mening een prima initiatief.

De solidariteitsgedachte die we er op nahouden binnen ons gezondheidzorgstelsel is een gemeengoed. Dat zorg toegankelijk moet zijn en blijven, lijkt vanzelfsprekend. Dat houdt echter niet in dat we geen oplossingen moeten bedenken om de toenemende zorgvraag het hoofd te kunnen blijven bieden. Dit soort initiatieven spelen ook in op die ontwikkeling en minister Klink voelt dat goed aan. Meer van dit soort initiatieven zouden er toe kunnen leiden dat zorg betaalbaar blijft in een uitdagende werkomgeving. Iedereen geholpen, toch?

katja

26 juli 2010

@Bekker:

' Waarom altijd angst en pessimisme ... Geef elkaar ruimte en vertrouwen. '

Misschien omdat er teveel voorbeelden zijn dat het halen van maximale rendementen (doel investeringsmaatschappijen en aandeelhouders) snel leidt tot een korte termijn winstdenken, wat niet gelijk staat aan het verhogen van kwaliteit. Wat ook logisch is, want meer geld krijg je in een kosten gedreven markt veelal door meer doen in minder tijd of goedkopere alternatieven aanbieden (ook waar een duurdere beter is). Kijk wat er nu gebeurt met PGB en bijbetalen voor douchen en wandelen in zorginstellingen, is dat vooruitgang?

Mbt overstappen naar andere verzekeraar: zoveel keuze is er niet, er zijn maar enkele clusters van verzekeraars op de markt, welliswaar opererend onder verschillende merknamen.

Top