ACTUEEL

Knottnerus ziet toekomst in ‘Europees basispakket’

André Knottnerus, voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), voorziet Europese ontwikkelingen met een behoorlijke impact op gezondheidsgebied. Zo voorziet hij dat goede zorg voor alle Europese burgers binnen vijf á tien jaar op de Europese agenda staat. Een soort Europees basispakket dat de meest essentiële zorg voor alle Europese burgers bereikbaar maakt, is volgens hem ook realistische toekomstmuziek.

Europees burgerschap en grondrechten

“In Europa is sprake van vrij verkeer van personen, goederen en diensten. Dit ontwikkelt zich steeds sterker, de grenzen zijn op allerlei manieren aan het verdwijnen, soms zelfs sneller dan voorzien. Je ziet een trend naar integratie met acceptatie van diversiteit. Europees burgerschap gaat gepaard met grondrechten die steeds meer geconcretiseerd worden. In de Europese arena zal zich dat bijvoorbeeld vertalen in de vraag; is het reëel en rechtvaardig dat burgers in sommige EU-lidstaten een veel lager niveau van basiszorg hebben dan hun medeburgers in West Europa? Ik verwacht dat dit uiteindelijk als uitkomst zal hebben dat overal goede basiszorg beschikbaar zal zijn.”

Essentiële zorg voor alle Europese burgers

Op termijn kan zich volgens Knottnerus een soort Europees basispakket ontwikkelen dat de meest essentiële zorg voor alle Europese burgers bereikbaar maakt, waar bovenop verschillen kunnen blijven tussen lidstaten. “Dat brengt grote uitdagingen met zich mee op het gebied van verzekerbaarheid, financiering, en voorzieningen.” Lees meer in het Skipr 99 Uitvergroot-interview met André Knottnerus.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top