Finance

'Overheveling extramurale medicijnen dupeert patiënt'

Nefarma vereniging innovatieve geneesmiddelen Nederland uit kritiek op de plannen van VWS om dure extramurale geneesmiddelen over te hevelen naar de ziekenhuiszorg. Deze moeten kosten besparen. Nefarma stelt dat de beoogde kostenbesparing sneller te realiseren is door over te stappen op één prestatiebekostigingssysteem. Bovendien zou de overheveling patiënten duperen; zij krijgen minder toegang tot de nieuwste innovatieve geneesmiddelen.

Kostenbesparing valt minder hoog uit

Patiënten kunnen dure geneesmiddelen die nu nog via de eerste lijn verkrijgbaar zijn straks uitsluitend via het ziekenhuis verstrekt krijgen. Dure extramurale geneesmiddelen worden uit het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) geschrapt en overgeheveld naar het ziekenhuisbudget. Door deze overheveling verschuift het financiële risico van zorgverzekeraars, die voor extramurale geneesmiddelen 100 procent financieel verantwoordelijk zijn, naar de ziekenhuizen. Overheid en zorgverzekeraars rekenen zich daarbij ten onrechte rijk, stelt Nefarma, de brancheorganisatie van farmaceutische bedrijven die zich richten op onderzoek en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.
Overheid en zorgverzekeraars hebben te hoge verwachtingen van de inkoopkwaliteiten van ziekenhuisapothekers. Bovendien zouden de inkoopvoordelen bij dit type geneesmiddelen minder groot zijn dan zij aannemen. Patiënten zijn straks slechter af, want zij krijgen een verminderde toegang tot de nieuwste innovatieve geneesmiddelen, aldus Nefarma.

Beperking kosten in tweede lijn

Nefarma stelt dat de overhevelingsplannen in strijd zijn met lange-termijnvisie van de overheid. “Die is immers gericht op beperking van de kosten in de tweede lijn door zoveel mogelijk zorg via de eerste lijn te laten verlopen. Wettelijk gezien kunnen zorgverzekeraars dit nu zelf al doen. Zij willen zichzelf echter niet in een nadelige concurrentiepositie ten opzichte van elkaar brengen, door aan hun verzekerden via een beperking in de polisvoorwaarden te moeten melden dat de betreffende middelen minder makkelijk beschikbaar zijn. Dat zegt al genoeg over het effect van deze maatregel”, aldus Nefarma.
Het ministerie zou er volgens de branchevereniging verstandiger aan doen om een einde te maken aan het duale aanspraak- en bekostigingssysteem voor geneesmiddelen. Door toe te werken naar één systeem van prestatiebekostiging, zonder onderscheid te maken tussen intra- en extramuraal, worden de gemaakte kosten vergoed op de plek waar ook de prestatie heeft plaatsgevonden. In zo’n systeem volgt het geld de patiënt.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Reitsma

27 juli 2010

Nog niet genoemd nadeel; grotere lastenverzwaring voor patiënt door meer polikliniekbezoeken, waardoor kosten van de zorg nog verder oplopen! Heet dat kwaliteitsslag maken?

Top