ACTUEEL

V&VN beraadt zich op toekomst beroepsgroep

De beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) start een discussie over de inhoud van de beroepen verpleegkundige en verzorgende in 2020. Deze discussie moet een heldere visie opleveren op de bijdrage van deze beroepsgroep aan de gezondheidszorg in Nederland. Het primaire doel is om te anticiperen op de veranderende gezondheidszorg in het komende decennium.

Vergrijzing en schaarste op arbeidsmarkt

Ontwikkelingen aan vraag- en aanbodzijde, zoals toename van de vergrijzing en het aantal chronisch zieken spelen hierbij een rol. Daarnaast vragen de groeiende schaarste op de arbeidsmarkt en de behoefte aan een duidelijk carrièreperspectief volgens V&VN om een heldere indeling van de verpleegkundige en verzorgende beroepen, zodat het aantrekkelijk blijft om in de zorg te werken. In het project worden ook ontwikkelingen op het terrein van taakherschikking en (inter)nationale wet- en regelgeving betrokken.

Subsidie VWS

Deze discussie vindt eerst met de eigen beroepsgroep plaats en in tweede instantie met relevante stakeholders in de zorg. V&VN ontvangt voor dit project een subsidie van het ministerie van VWS. Het project wordt uitgevoerd onder regie van V&VN. Voor de beroepsprofilering van helpenden en verzorgenden werkt V&VN intensief samen met Sting, landelijke beroepsvereniging verzorging. Het project wordt december 2011 afgesloten.

Specifieke deskundigheid

Het resultaat van het project ‘Verpleegkundigen en Verzorgenden 2020’ moet een toekomstbeschrijving en een duidelijke profilering opleveren van de beroepen. Deze wordt vastgelegd in een eenduidige omschrijving van taken en competenties. Dit vormt de basis voor twee andere onderdelen van het project: de actualisering van de beroepsdeelprofielen en de daarmee samenhangende specifieke deskundigheidsgebieden binnen het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen &Verzorgenden.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Zwanikken Leenders

2 augustus 2010

Vraag aan studenten van NU,hoe zij de verpleegkundige en verzorgende zorg NU zien ,en wat te doen ,als zij voor de zorg behouden blijven .Hoe graat is het subsidie bedrag !

Top