ACTUEEL

VWS gaat stage lopen 'in het veld'

Medewerkers van het ministerie van VWS gaan drie dagen per jaar verplicht stage lopen ‘in het veld’. VWS denkt dat het ministerie beter én slagvaardiger kan werken als er meer direct contact is met het werkveld.

Pay-off

VWS wil dat de medewerkers vaker de deur uit gaan om te leren van de zorgpraktijk. De initiatiefnemers van ‘VWS op stage!’ stellen dat drie dagen stage lopen meer oplevert dan drie dagen achter het bureau zitten.

Stage zoeken

Het is de bedoeling dat medewerkers zelf op zoek gaan naar een stage die bij hun leerdoel aansluit. Dit zal veelal plaatsvinden bij zorginstellingen, maar ook bedrijven in andere sectoren zijn denkbaar. De stage moet vooral niet van bovenaf worden opgelegd. Het initiatief ligt bij de medewerkers zelf; zij moeten bedenken met welk doel zij op stage gaan. Zo hoopt het ministerie te voorkomen dat het stagelopen een ‘bureaucratisch gedrocht’ wordt.

VWS op stage!

Een oproep van VWS op LinkedIn door Marieke Pronk, medeorganisator van de stages en senior beleidsmedewerker van VWS, leverde direct enthousiaste reacties van verschillende zorginstellingen op. Organisaties die een stageplek beschikbaar hebben voor VWS-medewerkers kunnen zich aanmelden bij de LinkedIn-groep ‘VWS op stage!’. Daar kunnen belangstellenden elkaar vinden en VWS stelt op basis van de reacties een lijst met potentiële stagebedrijven samen voor de medewerkers. Overigens is het geen éénrichtingsverkeer, na een gelopen stage is het ook mogelijk om te kijken hoe het er aan toegaat bij het ministerie van VWS.

10 Reacties

om een reactie achter te laten

Frans

3 augustus 2010

Natuurlijk: hartelijk welkom. Is ook al bedacht onder welke DBC-code de begelding van deze ambtenaren kan worden weggeschreven? Het is nooit te laat om van elkaar te leren, maar dit had ook 5 jaar geleden al kunnen plaats vinden. De discrepantie tussen beleidsdenkers en praktijkmensen had dan mogelijk tot meer inzicht geleid in de wederzijdse verantwoordelijkheid voor gemeenschapsgelden. Leuk initiatief, maar érg laat en het gaat van de productie af. De verzekeraars zullen hier denk ik geen gelden voor uittrekken.

Marcel

3 augustus 2010

Alle initiatieven om een brug te slaan tussen beleid en praktijk zijn toe te juichen. Zo ook deze. Men kan alleen maar leren van de praktijk. Ik ben erg benieuwd wat voor invloed dit kan hebben op het vormgeven van het overheidsbeleid.

Olaf Tan

3 augustus 2010

Een toe te juichen initiatief, en beter laat dan nooit! Alhoewel ik geen enkele twijfel heb over de intentie en kwaliteit van betrokken ambtenaren lijkt mij enige regie wenselijk. Waarom niet de kans benutten om integraal te kijken naar een aantal dominante vraagstukken en daarover te laten rapporteren? Dat draagt niet alleen bij aan de motivatie van de 'stageverlenende instelling', maar levert ook belangrijke informatie op die later (beleidsmatig) benut kan worden. Het zou tenslotte jammer zijn als een dergelijk initiatief uitgelegd wordt als verlegenheids- of gelegenheidskeuze. Om maar een paar vraagstukken te noemen: kwaliteit van zorg, werkdruk, persnonele en opleidingscapaciteit, logistiek, epd en ict. En dan ook graag de stage richten op de gehele sector en specifieke doelgroepen, waaronder verplegenden en verzorgenden, aios/anios, specialisten en ondersteuners.

Mensch

3 augustus 2010

Hoera. Het eerste redelijke bericht van VWS in jaren!

Na de afschuwelijke zorgbezuinings fantasietjes bedacht door de VWS-ambtenaren, begrijp ik dat dit een uitstekende kans is om zaken op elkaar af te stemmen. Ik zal dan ook van harte een medewerker van VWS aan de borst drukken, hem of haar bij de hand nemen en mee laten 'werken' zodat ze kunnen zien, horen, ruiken en voelen. Geweldig voorstel, beter laat dan nooit! Het moeten natuurlijk geen vooropgezette werkbezoekjes zijn met koffie en een koekje en alles gepoetst voordat de ambtenaar komt.

Suggestie: laat de stages niet te veel afhangen van de zorgbazen, maar van het personeel!

Frank van Wijck

3 augustus 2010

Wat een leuk idee van Marieke Pronk om de medewerkers van het ministerie drie dagen per jaar verplicht stage te laten lopen in de zorg. En wat jammer dat de medewerker zelf mag bedenken hoe hij die drie dagen invult, aansluitend bij zijn “leerdoel”. Hierin schuilt het gevaar dat een beleidsmedewerker voor de langdurige zorg zal aanschuiven aan de vergadertafel van een bestuurder in een verpleeghuis. Op een verpleegafdeling kan zo iemand veel meer leren.Zelf liep ik vorige week een ochtend mee op de somatische afdeling van een verpleeghuis en wat ik daar zag, trof me diep. Natuurlijk wist ik hoe het leven in een verpleeghuis is. Mijn eigen vader heeft er immers jaren gewoond. Maar een bewoner in zijn stoel zien zitten tijdens bezoekuur is nog iets anders dan de laatste bewoner van de afdeling ’s ochtends om kwart over elf uit zijn bed zien worden gehaald en te zien hoe die wordt gewassen en aangekleed. En je eigen vader helpen bij het eten van een boterham is niet hetzelfde als zien hoe goed een verzorgende een bewoner met afasie begrijpt die slechts enkele klanken kan uitstoten. Zulke dingen zie je alleen in de praktijk, maar dan nog alleen als je in de praktijksituatie kiest voor de echte confrontatie.VWS nodigt de zorgaanbieders omgekeerd ook uit om stage te komen lopen bij het ministerie. Ik vraag me af hoe groot de belangstelling daarvoor is. Misschien is het zinvoller om op Youtube een paar scènes uit Yes Minister terug te kijken. Het is in ieder geval leuker, lijkt me.

Hermsen

3 augustus 2010

We zijn zeer bereid een programma op maat aan te bieden. Een goede zaak en in ieders belang. Eenzelfde soort van programma draaien we al met onderwijsinstellingen in Midden Brabant.Succes en in afwachting van een verzoekPieter Hermsen

Marlies Hoosemans

4 augustus 2010

een heel goed initiatief dat het belang van verbinding tussen praktijk en beleid onderkent, de enige mogelijkheid om te komen tot werkelijke verbeteringen. Je bent bij ons meer dan welkom.

't Hoen

5 augustus 2010

Fantastisch initiatief. Van harte welkom bij Steinmetz | de Compaan.

Catelijne van Oss

6 augustus 2010

Heel goed initiatief. Meer verbinding tussen praktijk en beleid is nu meer nodig dan ooit. Ik heb zelf een jaar mijn kantoor gehad in een zorginstelling, en sprak dus dagelijks met begeleiders en cliënten. Dat vormt nog steeds de basis voor mijn advies- en trainingenwerk. Als je meer gevoel hebt voor de werkvloer, kun je ook beter inschatten wat beleidsveranderingen écht gaan betekenen voor de werkvloer. En juist daar is waar de kwaliteit van zorg tot stand komt: in het contact tussen verzorger en cliënt.

Antoinette Vietsch

11 augustus 2010

Het is toch hoogst "merkwaardig" dat medewerkers van VWS op stage moeten om het veld te leren kennen.

Waarom vraagt VWS niet om kennis/ervaring in de zorg voordat iemand aangesteld wordt?

Het is een illusie om te denken dat iemand door een stage van 3 dagen per jaar het veld echt kent.

Top