ACTUEEL

NZa en IGZ gaan ‘neporthodontisten’ beboeten

Een grote groep orthodontisten heeft na waarschuwingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) nagelaten hun registratie aan te passen. Door zich als tandarts te registreren, kunnen zij hogere tarieven in rekening brengen. De NZa en de IGZ willen snel gaan handhaven en boetes uitdelen. Dat meldt het Financieele Dagblad.

Strafbaar

Begin juni stuurden de NZa en de IGZ een waarschuwingsbrief aan de niet geregistreerde orthodontisten. Elf orthodontisten hebben zich opnieuw geregistreerd.

De Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) laat in een reactie weten dat orthodontisten die zich hebben laten uitschrijven uit het specialistenregister tandarts zijn en dat duidelijk moeten vermelden in hun communicatie-uitingen.

De IGZ en de NZa hanteerden een termijn van twee maanden in de waarschuwingsbrief om de uitgeschreven orthodontisten de gelegenheid te geven de genoemde communicatie-uitingen aan te passen of zich weer als orthodontist in te schrijven in het register voor dat zij overwegen tot de inzet van handhavingsinstrumenten over te gaan.

Strafbaar

Orthodontisten die ten onrechte de titel voeren zijn strafbaar. De boete bedraagt maximaal 3.750 euro, weet het FD.

In totaal hebben 101 orthodontisten zich uitgeschreven uit het specialistenregister. Zij zijn niet per definitie strafbaar. Dat is alleen het geval als zij zich nog wel presenteren als orthodontist.

<< Skipr en social media >>

Volg Skipr ook op Twitter.
En meld u aan voor de groep Skipr op LinkedIn.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top