ACTUEEL

ZN: nieuw kabinet moet SER-advies AWBZ uitvoeren

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) wil dat een nieuw kabinet doorgaat met de uitvoering van het SER-advies. De AWBZ- zorg moet in de nabije toekomst anders worden georganiseerd, volgens ZN. De verzekeraars willen de zorg integraal organiseren en de taken van de zorgkantoren overnemen.

Stijging kosten AWBZ-zorg

Vergrijzing, een ruimer indicatiebeleid en de ingevoerde persoonsgebonden budgetten, hebben geleid tot stijgende kosten van de AWBZ-zorg, blijkt uit de cijfers van CBS. De zorgvraag van de cliënt moet volgens ZN evenals, kwaliteit en keuzevrijheid van zorgaanbieders de belangrijke uitgangspunten vormen voor het nieuwe op te zetten beleid. Uitvoering van het SER-advies leidt volgens ZN tot veel kwaliteits- en doelmatigheidswinst, terwijl tevens de klant centraal komt te staan.

AWBZ als publieke verzekering

ZN pleit voor handhaving van de AWBZ als publieke verzekering voor bijzondere ziektekosten. Door de uitvoering van de verzekering te koppelen aan de uitvoering van de zorgverzekeringswet ontstaat betere afstemming, geïntegreerde zorg en hogere kwaliteit. Daartoe moeten de taken van de zorgkantoren aan de zorgverzekeraars worden overgedragen. De cliënt heeft één loket voor alle zorg. De zorgverzekeraars zijn aanspreekbaar op het resultaat. De verzekeraars worden op termijn risicodragend voor de ouderenzorg en chronische zorg. De mogelijkheden hiervoor worden onderzocht.

Preventie en zelfredzaamheid

De focus op klanten en kwaliteit in plaats van op productie leidt volgens ZN tot een paradigmaverschuiving. Verder pleit zij voor een verlegging van de focus op ziek zijn en verzorging, naar  eigen verantwoordelijkheid en het ondersteunen van zelfredzaamheid van de zorgconsument en van zijn omgeving. De verandering van de uitvoering en de paradigmaverschuiving leiden tot een logischer ordening met een focus op preventie, vroege aanpak van problemen, eigen regie en zelfmanagement middels een versterking van de eerste lijn.

Afschaffing regels

De regels bekostiging en toezicht moeten worden afgeschaft. Zij zijn te beklemmend volgens ZN. De branchevereniging pleit ervoor dat de professional de verantwoordelijkheid krijgt om met de cliënt de beste oplossing te zoeken. “Andere manieren van zorg leveren (zoals buurtzorg) tonen aan dat, door dit dicht bij de cliënt te houden, veel minder zorg nodig is. Uit benchmarkonderzoek blijkt bovendien dat door de toepassing van best practices nog aanzienlijke kostenbesparingen zijn te bereiken (Gupta). Dit leidt tot een besparing van 10 procent van de kosten. Enerzijds door minder consumptie, anderzijds door efficiëntere zorg en besparing van administratieve lasten.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top