ACTUEEL

Project Zichtbare Zorg verkeert in 'impasse'

De pogingen van alle partijen in de zorg om kwaliteitsnormen vast te leggen, zijn op niets uitgelopen. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is teleurgesteld dat drie jaar overleg nauwelijks wat heeft opgeleverd, schrijft het Nederlands Dagblad. De Orde van Medisch Specialisten vindt het initiatief, bekostigd door het ministerie van Volksgezondheid, volledig mislukt.

Impasse

In 2011 had een lijst met daarop de kwaliteit van tachtig behandelingen in ziekenhuizen gereed moeten zijn. Tot heden is slechts overeenstemming bereikt over de kwaliteit van de zorg voor 23 aandoeningen. De woordvoerder van het project spreekt van een impasse. “Het proces kost tijd, want het moet een verantwoorde lijst zijn. Anders wordt het een soort oliebollentest.”

Meningsverschillen

Er bestaan grote verschillen van mening tussen de diverse partijen over welke zaken moeten meetellen bij het bepalen van de kwaliteit. Sommige ziekenhuizen vinden bijvoorbeeld dat veel parkeerruimte daarvoor essentieel is, terwijl verzekeraars dat volstrekt onbelangrijk vinden, aldus het ND. Verzekeraars zijn er veel meer in geïnteresseerd hoe lang iemand moet worden opgenomen voor een bepaalde aandoening of ingreep.

Eigen kwaliteitssystemen en -onderzoek

De specialisten werken ondertussen aan hun eigen kwaliteitssystemen. Daarnaast stuurt ZN op verzoek van de achterban eigen vragenlijsten naar de ziekenhuizen om beter inzicht te krijgen in de kwaliteitsverschillen bij achttien veel voorkomende aandoeningen en ingrepen zoals liesbreuk, hartfalen, galblaas en heupoperaties.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Zwanikken Leenders

6 augustus 2010

Zien wat is,Achterdeur binnen gaan, 24 uur, mee werken ,zien, luisteren,

de huishoudelijke hulp op afdeling 14 kan U vertellen wat KWALITEIT is, eveneens de receptioniste,ga daar smorgens om half zeven mee kennis maken en blijf zitten tot 10 uur.

Alleen luisteren en kijken .Tijdens kwaliteits RONDE in de jaren zeventig heb ik daar GEZIEN wat kwaliteit is .

Papier is geduldigInterview,stagiaires HBOV, die vier weken werken ,

Waarom reageert niemand van de bestuurders op dit ARTIKEL

van mechelen

6 augustus 2010

Achterhoedgevecht: verzet levert lege huls op

Ik zie nog hoe zeer zorgvuldig een richtlijn opgesteld werd. Vervolgens moesten daar indicatoren voor opgesteld worden. We beperkten ons tot het hoogst noodzakelijke. Onder het mom van 'voorkomen registratielast' en 'slecht meetbaar' viel er in de maanden daarop steeds meer vanaf. Gevolg is dat nu waar geworden is wat iedereen vreesde: er worden inderdaad met veel werk dingen uitgevraagd die nauwelijks iets zeggen over kwaliteit. De wetenschappelijke verenigingen hebben daarbij wel enige boter op het hoofd. Zoals de sigarettenindustrie 50 jaar lang deed, worden onder het mom van wetenschap belangen verdedigd. Ook medisch specialisten zullen vroeg of laat verantwoording af moeten leggen over geleverde kwaliteit. Dat er steeds meer gemeten wordt, is onontkoombaar. Als het niet met de specialisten kan, dan zonder hen.

Carla

6 augustus 2010

Kwaliteit is alleen te meten aan de clienten, niet meer niet minder.

Verder is het blablabla, enorm veel ambtenaren aan het vreten houden en dat het klauwen met geld kost.

Ziek arm nederland!

Gould33Ladonna

31 augustus 2011

People deserve wealthy life and <a href="http://bestfinance-blog.com/topics/credit-loans">credit loans</a> or just credit loan would make it much better. Because freedom bases on money state.

Top