Finance

Nieuwe leerstoel versterking verzekeringsgeneeskunde

Verzekerings- en bedrijfsarts Han Anema bekleedt vanaf 1 augustus de leerstoel ‘Academisering van de Verzekeringsgeneeskunde’ bij VU medisch centrum. Hij doet dit als bijzonder hoogleraar.

Wetnschappelijk onderzoek

Volgens de Gezondheidsraad kan het medisch handelen bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid beter verlopen door meer wetenschappelijk onderzoek en het opstellen van gezamenlijke richtlijnen. Het UWV heeft daarom de leerstoel in het leven geroepen. Zij wil daarmee het evidence-based handelen bevorderen van verzekeringsartsen en andere artsen bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

Maatschappelijke kosten ziekteverzuim

Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid kosten de maatschappij in Nederland naar schatting 30 miljard euro per jaar. In Nederland zijn ruim 1.000 verzekeringsartsen actief, waarvan ruim 700 bij het UWV. De verzekeringsarts beoordeelt wanneer iemand beperkt functioneert of er sprake is van een medisch objectief vast te stellen stoornis als gevolg van ziekte of gebrek. De arts is ook betrokken bij de begeleiding en re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers.

Han Anema

Han Anema werkt bij de afdeling sociale geneeskunde en EMGO+ van VUmc. Hij heeft veel onderzoek gedaan naar kosteneffectiviteit van re-integratie en interventies bij arbeidsongeschiktheid. Hij is sinds de oprichting in 2005 verbonden aan het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG), een samenwerkingsverband tussen UWV, AMC, UMCG en VUmc. Dit kenniscentrum zet zich in voor meer wetenschappelijk onderzoek, innovatie en onderwijs op het gebied van de verzekeringsgeneeskunde. Met de invulling van de leerstoel academisering van de verzekeringsgeneeskunde ziet het KCVG haar ambities verder ingevuld.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top