ACTUEEL

‘Ouderenzorg onhoudbaar voor de toekomst’

Het Nederlandse systeem voor ouderenzorg is onhoudbaar voor de toekomst. Dat verwacht Johan Eijlders, gepensioneerd topman van het CIZ. Hij heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van thuiszorg en verpleeghuizen in Europa.

Franse ouderenzorg

Wie herinnert zich nog de berichten uit Frankrijk, en vooral Parijs, waar in 2003 naar schatting enkele duizenden ouderen omkwamen door een hittegolf. Bij aanhoudende hitte sterven altijd meer senioren, maar dit was extreem. Crematoria konden de vele doden niet aan.

Volgens Johan Eijlders, die in opdracht van het CIZ en de Universiteit Utrecht de verschillende systemen voor ouderenzorg onderzocht, is er een link tussen de gebeurtenissen uit de zomer van 2003 en het Franse systeem van ouderenzorg. Senioren moeten er veel meer voor zichzelf zorgen. Kunnen ze dat niet, dan zijn familieleden verantwoordelijk. Als die er niet zijn, verschijnt pas de overheid.

Waarschijnlijk niet toevallig stelde de Franse overheid in 2004 alsnog een vangnet in dat moest voorkomen dat geïsoleerde gehandicapten en ouderen volledig verkommerden. “Maar nog steeds speelt die eigen verantwoordelijkheid van ouderen en hun familie een veel belangrijkere rol dan in Nederland”, zegt Eijlders. “Als de Franse overheid moet bijspringen, is dat niet vrijblijvend. Een deel van de erfenis moet dan na het overlijden aan de staat worden overgemaakt.”

Mantelzorg in Zweden

Hij ziet het ouderensysteem in de Scandinavische landen als andere uiterste. In Zweden regelt de overheid bijna alles. Gemeenteambtenaren bepalen wie welke zorg krijgt. In tegenstelling tot Nederland zien Zweedse ambtenaren zelfs mantelzorg als ongewenst. Mantelzorg komt immers meestal op de schouders van vrouwen terecht, en die worden in Zweden geacht te werken, liefst vijf dagen in de week. “De overheid is in Zweden ook veel strenger dan bij ons. Mensen gaan er nu al met 67 jaar met pensioen. Werklozen worden met bussen opgehaald om aan het werk te gaan.”

Minder bureaucratie

Eijlders denkt dat het Nederlandse ouderensysteem, dat in de buurt van het Zweedse model zit, onhoudbaar zal zijn voor de toekomst. Hij verwacht dat onze aanpak opschuift in de richting van het Duitse systeem. “Met minder bureaucratie, en meer eigen verantwoordelijkheid van ouderen. Dat betekent dat ze minder hulp, betaald door de overheid, kunnen verwachten. Ze krijgen een bedrag voor basiszorg uitgekeerd, afhankelijk van hun zorgbehoefte. Voor extra's moeten ze zelf zorgen, via eigen middelen of anders via familie, vrienden of vrijwilligers.” De hulp die de overheid nog wel biedt, dient volgens hem minder bureaucratisch te zijn. “Mensen zullen dan ook minder afhankelijk worden van instituties, en meer zeggenschap krijgen over de zorg waarvoor ze nog wel in aanmerking komen.”

Nederlandse ouderen zullen klagen over de veranderingen, verwacht hij. “Maar dat doen ze nu ook al. Simpelweg omdat de verwachtingen veel te hoog gespannen zijn. Het is alleen al technisch onuitvoerbaar om alles op individueel niveau te regelen voor hele grote groepen mensen.” (ANP)

<< Skipr en social media >>

Volg Skipr ook op Twitter.
En meld u aan voor de groep Skipr op LinkedIn.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Gavi Mensch

9 augustus 2010

Buurt(gebonden)zorg is dan ook de oplossing, minder bureaucratie, directe lijnen en op de vraag aangepaste zorg, wijkverpleegkundige als intaker en uitvoerende, nooit meer zorg dan echt nodig is en het stimuleren van sociale netwerken.

Waarom blijven we maar tobben met thuiszorginstellingen als sponsors en vastgoedintermediairs?

Waarom accepteren we sowieso als die dure toezichthouders die geen toezicht houden en bestuurders die amper besturen?

Buurtzorg is veel praktischer en zelfsturend!

hadjidakis - van schagen

9 augustus 2010

Gruwel...uitspraken van een CIZ man, Het CIZ dat ook al bepaalt hoeveel seconden er nodig zijn om iemand te wassen; dat alle menzelijke handelen en aanwezigheid omzet in productie en geld.

"Ouderen klagen nu toch al", ja, wat wil je...de generatie die zich de tandjes gewerkt heeft en met bloe zweet en tranen een nederland met sociale voorzieningen heeft opgebouwd, zien alle voorzieningen verdwijnen en het geld in de zakken van regelneven, managers en indicatiestellers die geen flauw benul hebben hoeveel tijd het kost om met je rolator naar de voordeur te schuifelen.

De minachting voor onze ouderen die ook weer uit deze CIZ mond klinkt doen mij de haren recht overeind staan. Sommige culuren hebben respect voor de ouderen, hier is er enkel respect voor de Mammon, we hebben onze ziel en zaligheid laten verkopen aan staal, wapen en farmaceutische industrie!!! Hoe komen er zulke harteloze mensen op die posities dat ze geldkranen dicht mogen draaien die nog iets van menselijkhied in onze samenleving waarborgden? We worden nu naar een ultrarechts kabinet geluisd, met een weggestemd CDA erbij...waar is de werkelijke macht...wie hebben hier onze touwtjes in handen??? De wereld van George Orwell is dichterbij dan je denkt.

jansen

9 augustus 2010

89ik op de werkvloer dat het scholingsniveau van het zorgpersoneel achteruitgaat, het ene op het andere incident volgt en afstand tussen bestuur en werkvloer steeds groter wordt.De overheid kwam met steeds meer regels , sancties en straffen. Het effect laat zich raden, het werd van kwaad tot erger.Dit systeem is natuurlijk ten dode opgeschreven, daar hoef je zelfs geen LOI cursus economie voor te volgen.Meer verantwoordelijkheden voor de burger en familie wen er vast maar aan.

Top