ACTUEEL

IGZ prijst aanpak signalering kindermishandeling

Het aantal meldingen vanuit ziekenhuizen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling is gestegen van 500 in 2007 naar 1300 nu. Dit komt doordat zorgmedewerkers steeds beter in staat zijn mishandeling op te merken. Dat blijkt uit vervolgonderzoek van de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ).

Beleid en protocollen

De inspectie is positief over de kwaliteit van het signaleren en melden van kindermishandeling door spoedeisende hulpafdelingen van ziekenhuizen. In 2007 voldeed de spoedeisende hulpafdeling van slechts een enkel ziekenhuis aan alle voorwaarden voor verantwoorde signalering, bleek uit het IGZ-onderzoek. Eind 2009 was dat in alle ziekenhuizen op een enkele uitzondering na het geval. Deze voorwaarden hebben te maken met de aanwezigheid van beleid, aanwezigheid van een werkgroep en aandachtsfunctionaris kindermishandeling, samenwerking met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, scholing van medewerkers op het gebied van kindermishandeling, het gebruik van protocollen en het voeren van correcte registraties. Als bij alle voorwaarden wordt voldaan aan de gestelde eisen, is er sprake van een verantwoorde situatie volgens de inspectie.

Vroegtijdige signalering

Vroegtijdige signalering van mishandeling kan de gevolgen voor het kind aanzienlijk verminderen. Spoedeisende hulpafdelingen van ziekenhuizen spelen hierbij een belangrijke rol. Dit vormde voor de IGZ aanleiding om onderzoek te doen naar de kwaliteit van de signalering van kindermishandeling op de spoedeisende hulpafdelingen van ziekenhuizen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top