ACTUEEL

NZa beoordeelt functioneren zorgkantoren scherper

In 2010 scherpt de NZa de totaalbeoordeling van het functioneren van zorgkantoren aan. Dit betekent dat concessiehouders een hogere score moeten realiseren om 'goed' als totaaloordeel te scoren. Als reden hiervoor noemt de NZa dat  maatschappelijk gezien steeds hogere eisen worden gesteld aan de uitvoering van de AWBZ. Dat meldt de NZa bij de openbaarmaking van het rapport Prestatiemeting AWBZ 2010.

Prestatiemeting AWBZ

Het rapport is een toelichting op het normenkader dat de NZa hanteert bij haar onderzoek naar de uitvoering van de AWBZ over 2010 door de zorgkantoren. In de prestatiemeting AWBZ zijn nieuwe toetsingsaspecten opgenomen die de consument centraal stellen.

Protocol PGB-AWBZ

Een belangrijk nieuw aspect is de verwerking van het protocol PGB-AWBZ. Dit protocol wordt toegepast op de controles die zorgkantoren gebruiken voor het toekennen en vaststellen van PGB's (Persoonsgebonden Budgetten). De invoering hiervan leidt tot een zwaardere weging van de indicator 'Administratie op verzekerdenniveau: PGB' in de beoordeling.

Administratie op verzekerdenniveau

Daarnaast weegt de indicator 'Administratie op verzekerdenniveau voor zorg in natura' dit jaar zwaarder mee. De NZa noemt als reden dat de declaratie op verzekerdenniveau voor intramurale zorg is ingevoerd. Deze indicator is mede van belang voor de toekomstige ontwikkeling van de AWBZ.

Normenkader

Met het normenkader maakt de NZa de beoordeling van het functioneren van de zorgkantoren transparant. Daarnaast is het mogelijk om het functioneren van de concessiehouders met elkaar te vergelijken. Ook beschrijft de NZa het handhavingsbeleid dat zij hanteert als zorgkantoren niet voldoen aan het normenkader.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top