ACTUEEL

Platform VG: bezuinigen vereist doelgroepenbeleid

Bezuinigingen in de langdurige zorg vereisen een doelgroepenbeleid. Het hervormingsvoorstel van de patiëntenbeweging gaat voorbij aan het belang van verstandelijk gehandicapten. Platform VG, de koepelorganisatie voor collectieve belangenbehartiging van mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en vertegenwoordigers, heeft daarom een eigen visie aangeboden aan informateur Ruud Lubbers en de Tweede Kamer.

Niet rijk rekenen

In haar visie vraagt Platform VG zorgvuldig om te gaan met langdurige zorg voor mensen die levenslang- en levensbreed afhankelijk zijn van de zorg. Platform VG onderschrijft deels de aanbevelingen van de patiëntenbeweging om de regie bij de patiënt/cliënt te leggen en zo 2,1 miljard euro te besparen.  Maar Den Haag moet zich wat de verstandelijk gehandicapten betreft ‘niet te snel rijk rekenen’, zo schrijft Platform VG in het visiedocument.

Onderbouwing ontbreekt

Het is voor het Platform VG onduidelijk hoe het pakket van maatregelen dat de patiëntenbeweging heeft voorgelegd besparingen oplevert. Een inzichtelijke onderbouwing ontbreekt, vindt de koepelorganisatie.

Doelgroepen

Platform VG roept Lubbers en de Tweede Kamer op om eerst na te gaan wat de gevolgen van de maatregelen zijn voor verstandelijk gehandicapten. Dit omdat hun situatie anders is dan bijvoorbeeld die van ouderen.

<< Skipr en social media >>

Volg Skipr ook op Twitter.
En meld u aan voor de groep Skipr op LinkedIn.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

VaughanUrsula27

29 juli 2011

Do you recognize that it's correct time to receive the <a href="http://bestfinance-blog.com/topics/mortgage-loans">mortgage loans</a>, which will make you dreams real.

Top