ACTUEEL

E-Overdracht in de care blijft achter

Er vindt nauwelijks elektronische gegevensuitwisseling plaats in de care. V&VN, VGN, ActiZ en Nictiz hopen met het project ‘e-Overdracht in de Care’ de overdracht in de zorgketen te verbeteren, zo meldt Zorg voor Beter.

Gegevensuitwisseling

Uit een eerste inventarisatie blijk dat elektronische dossiers nog niet veel gebruikt worden door de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroep, en zeker niet in de care-sector. Instellingen hechten weliswaar veel waarde aan zorginhoudelijke gegevensoverdracht met andere zorgverleners in de keten, maar bij de ontwikkeling van elektronische dossiers en e-Overdracht richten zij zich in eerste instantie vooral op administratieve en financiële gegevensuitwisseling.

Verschillen per regio

De regio’s Den Haag en Noord-Holland Noord lopen voorop met zorginhoudelijke gegevensoverdracht. De overige regio’s richten zich vooral op het verbeteren van de zorg in de keten en een generieke oplossing hiervoor. Een groot aantal regio’s heeft wel plannen om een vorm van gegevensuitwisseling te realiseren waarbij ICT als ondersteunend geldt.

Aanbevelingen

De belangrijkste aanbevelingen uit het rapport is het, in samenspraak met de beroepsgroep, ontwikkelen van een landelijke kernset voor verpleegkundige en verzorgende overdracht. Hierbij moet de focus liggen op de overdracht van cure naar care, omdat hier de meeste overdrachten plaatsvinden.

<< Skipr en social media >>

Volg Skipr ook op Twitter.
En meld u aan voor de groep Skipr op LinkedIn.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top