Finance

Forensische experts kindermishandeling ‘te duur’

Politieregio’s zien vanwege de kosten regelmatig af van particuliere forensische deskundigheid, stellen artsen van de Forensische Polikliniek Kindermishandeling in Utrecht. Dit terwijl uit onderzoek blijkt dat politie en het Openbaar Ministerie (OM) de inzet van deze deskundigen wel noodzakelijk vinden, schrijft Medisch Contact.

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) neemt geen nieuwe opdrachten van het OM meer aan, schreven de ministers Hirsch Ballin en Rouvoet in juni. De stop is inmiddels weer opgeheven. Het instituut neemt weer dossieronderzoeken aan van het OM: maximaal twee per maand.

Forensische Polikliniek Kindermishandeling

Het OM kan bij zo’n opnamestop van het NFI aanvragen voorleggen aan de Forensische Polikliniek Kindermishandeling en daar gebruik van maken, stellen de bewindslieden in antwoord op Kamervragen. Volgens forensisch artsen Wouter Karst en Lonneke van Duurling van de Forensische Polikliniek Kindermishandeling in Utrecht gebeurt dit te weinig. En dat heeft een financiële reden, stellen zij in Medisch Contact:“Het onder het ministerie van Justitie vallende NFI werkt met een jaarbudget. Binnen dat budget kunnen het Openbaar Ministerie en de politieregio’s een bepaald aantal onderzoeken en consulten laten uitvoeren. Als ze ons inschakelen, komt ons tarief bovenop dat budget. Dat schrikt het Openbaar Ministerie en de politieregio’s soms af.”

Afweging politieregio

Voorlichter van de Raad van Hoofdcommissarissen Ron Looije van het Nederlands Politie Instituut (NPI) ziet dit anders: “In reguliere kindermishandelingzaken heeft de politie vaak voldoende aan verklaringen van huisartsen, GGD-artsen en ziekenhuisartsen. Bij de zwaardere zaken wordt het NFI ingeschakeld en als die capaciteit is benut, is het aan de betreffende politieregio om een gecertificeerde deskundige in te schakelen. Elke politieregio maakt die afweging zelf.”

Inventarisatie behoefte aan expertise

De werkgroep ‘behoeftestelling forensische pediatrie’, waarin vertegenwoordigers van politie, OM, NFI en Forum Educatief zitting hebben, heeft onderzoek gedaan naar de behoefte aan expertise van forensische artsen. Daaruit blijkt dat er bij politie en OM jaarlijks behoefte is aan 125 rapportages in strafzaken en 375 (telefonische) consulten. De capaciteit van het NFI bedraagt op jaarbasis ongeveer 25 rapportages en 75 consulten. De conclusie van het onderzoek is dat in meer dan de helft van de onderzoeken waarin wel behoefte is aan deskundigheid, deze niet wordt ingezet.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top