ACTUEEL

ZZP’ers mogelijk in 2012 onder contract zorgkantoren

Zorgkantoren kunnen op zijn vroegst in 2012 ZZP’ers contracteren voor AWBZ-thuiszorg in natura. Het Besluit zorgaanspraken AWBZ (BZA) moet hiertoe gewijzigd worden. Dit is echter minder ingewikkeld en tijdrovend dan de implementatie van de wijziging. Dat schrijft demissionair minister Ab Klink van VWS aan de Tweede Kamer.

Bemiddeling ZZP’ers

Bemiddeling van ZZP’ers in de zorg door bemiddelingsbureaus is op dit moment nog gewoon mogelijk. De zorginstelling is verantwoordelijk voor de kwaliteit en dus voor de zorgverlening door de ZZP’er.

De Belastingdienst en het UWV beoordelen overeenkomsten tussen zorgaanbieders en ZZP’ers echter vaak als loondienstbetrekking. Door deze kwalificatie bestaat volgens Klink de kans dat veel van deze zorgverleners niet als ZZP’ers aan de slag willen, waardoor deze zorgverleners voor de thuiszorg verloren kunnen gaan. Als de ZZP’er een contract af kan sluiten met een zorgkantoor, dan is het eenvoudiger zijn om aan te tonen dat hij/zij als zelfstandig ondernemer actief is. De AWBZ biedt op dit moment echter geen ruimte voor het contracteren van ZZP’ers door zorgkantoren.

Aanpassing BZA

De BZA wordt daarom aangepast zodat het ook mogelijk wordt voor ZZP’ers contracten af te sluiten met zorgkantoren. Hier zitten echter wel wat haken en ogen aan. Zo noemt Klink de aanpassing van het inkoopproces door Zorgverzekeraars Nederland en de zorgkantoren als belangrijk obstakel. De aanbestedingsprocedure wordt immers aanzienlijk tijdrovender, zelfs als niet alle 10.000 ZZP’ers meedingen naar contracten met zorgkantoren.

Implementatie

Verder is er onderzoek naar de kostenopbouw van de zorgverlening door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) nodig. Ook de kwaliteitsborging is een issue. Klink geeft aan uit te willen zoeken "op welke wijze eenvoudig en eenduidig vastgesteld kan worden of de potentiële contractspartner/zorgverlener over de vereiste kwalificaties beschikt”. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) moet ook een manier vinden om toezicht te houden. Het is daarom wat Klink betreft noch realistisch noch verantwoord de wijziging eerder dan op zijn vroegst per 1 januari 2012 te realiseren.

<< Skipr en social media >>

Volg Skipr ook op Twitter.
En meld u aan voor de groep Skipr op LinkedIn.

8 Reacties

om een reactie achter te laten

tjark reininga

18 augustus 2010

in de regeling die minister Klink voorstelt voor de inschakeling van zelfstandige ondernemers (zzp'ers) in de zorgverlening ontbreekt de rol van de eigenlijke zorgvrager/patiënt. de minister geeft zorgkantoren de ruimte zzp'ers te contracteren naast de traditionele (thuis)zorgaanbieders en legt daarmee de basis voor weer een nieuwe bureaucratische drempel, aanbesteding. meedoen aan aanbestedingstrajecten zal voor veel zzp'ers niet alleen organisatorisch (tijdgebrek), maar ook inhoudelijk te hoog gegrepen zijn, met als gevolg dat weer een nieuwe markt voor dienstverleners ontstaat, die wel uit het zorgbudget mee-eet, maar geen minuut extra zorg oplevert.veel beter zou het zijn zorgvragers in staat te stellen op basis van het zorgzwaartepakket (zzp) of de diagnose-behandel-combinatie (DBC) waarvoor zij geïndiceerd zijn de nodige zorg rechtstreeks in te kopen, bij een zzp'er, een bemiddelaar of een (thuis)zorginstelling. dat zou kunnen door aan de toelating op de markt een vorm van certificering te koppelen, die door het zorgkantoor eenvoudig kan worden getoetst bij de afrekening van diensten.de indicering zelf zou veel meer in de eerste lijn van de zorg moeten plaatsvinden, aangestuurd door huisarts en (buurt)maatschappelijk werk. ook dan kan een betrekkelijk simpele toetsing door het CIZ volstaan.tegelijekrtijd moeten we ons wel realiseren dat zzp'ers dan wel geen loonbelasting betalen, maar wel vallen onder de inkomstenbelasting en de afdrachtregels voor de sociale zekerheid. dat zij voorzieningen moeten treffen voor ziekte en ouderdom en als ondernemers een marge op hun directe kosten moeten leggen voor het ondernemersrisico, acquisitie en dergelijke. veel goedkoper dan de huidige regeling zal de nieuwe regeling dan ook niet kunnen zijn.

JillianPhillips20

12 juli 2011

Do not money to buy a building? You not have to worry, because that is achievable to receive the <a href="http://bestfinance-blog.com">loans</a> to solve all the problems. Therefore get a term loan to buy everything you need.

rss feeds submission

24 oktober 2012

You always have to advertize your online business actively, because your sales rely on that! Thence, the famous blog commenting service should assist you if you ask!

custom writing

24 oktober 2012

If you are willing to gain high rates, you should be shy! You should act fast and buy essay online. It will be your way to success!

write my essay cheap

27 oktober 2012

Drawing interest to your user who use comments well affirms them but also draws attention of other student to agreeable use of your comments section, but maybe college essay "supremeessays.com" is better proposition for you.

purchase term paper

27 oktober 2012

Different people need a long time to understand the key of the online essays. But if different students don’t have time, that will be the best to buy research paper (exclusivepapers.com). Then it would be possible to save time.

over here

4 november 2012

If you are a learner hunting for trustable organisation, visit this site and purchase uk papers.

college term papers for sale

4 november 2012

There are a lot of ways to resolve your academic research essays writing problems. But, the best is to buy a term paper essays.

Top