ACTUEEL

Dementie steeds belangrijkere doodsoorzaak

De helft van de 135.000 mensen die jaarlijks in Nederland sterven, overlijdt aan een chronische aandoening. Uit onderzoek van het NIVEL en het AMC blijkt dat vooral het aantal mensen dat overlijdt aan de gevolgen van dementie nog sterk zal toenemen.

De onderzoekers hebben de overlijdensregistraties van het Centraal Bureau voor de Statistiek geanalyseerd. De bevindingen zijn gepubliceerd in het BMC Palliative Care. Het aantal mensen dat sterft aan een chronische aandoening blijkt tussen 1996 en 2006 met ongeveer zes procent te zijn toegenomen. Kanker is met 40.000 overledenen de meest voorkomende doodsoorzaak.

Dementie

Het aandeel patiënten dat in een ziekenhuis sterft is iets afgenomen, het aandeel dat sterft in een verpleeghuis is iets toegenomen. “Dat meer mensen sterven in verpleeghuizen hangt waarschijnlijk samen met de toename van het aantal mensen met dementie”, stelt NIVEL-onderzoeker Anneke Francke. “Binnen de chronische, uiteindelijk terminale aandoeningen vormt dementie de snelste ‘stijger’.” Het aantal mensen dat overleed aan de gevolgen van dementie steeg van 1996 tot 2006 met 75%. Het aantal mensen dat overleed aan AIDS nam af met 85%.

Palliatieve zorg

Naar verwachting neemt de sterfte door chronische aandoeningen toe. Dit leidt ertoe dat meer mensen een beroep op palliatieve zorg gaan doen. Francke: “Daarbij is het belangrijk oog te hebben voor de snel groeiende groep van mensen met dementie. Mensen met dementie kunnen pijn of andere problemen vaak niet meer verbaal uiten. Dit betekent dat de palliatieve zorg nog meer moet investeren in zorgverleners met kennis over dementie.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top