ACTUEEL

Aantal meldingen ‘onzorgvuldige’ euthanasie nihil

Artsen zijn op de hoogte van de euthanasieregels en houden zich daar ook aan. Dat blijkt uit het geringe aantal meldingen van onzorgvuldig handelen, namelijk in 0,3 procent van de gevallen. KNMG-medewerkers Gert van Dijk en Eric van Wijlick hebben de cijfers en meldingen geanalyseerd in Medisch Contact.

Meldingen onzorgvuldig handelen

In 2009 zijn 2.636 gevallen van euthanasie gemeld, waarvan er negen als onzorgvuldig werden beoordeeld. In 2008 waren dat er tien op 2331 meldingen.

Onafhankelijkheid

De belangrijkste reden waarom een meldingen als onzorgvuldig werd beoordeeld, was dat de consulent niet onafhankelijk was. Zo kwam het meerdere malen voor dat een consulent eerder al bij de patiënt was betrokken als consulent palliatieve zorg.

Medisch onzorgvuldig handelen

Een andere relatief veel voorkomende reden was een medisch onzorgvuldige uitvoering. Het belangrijkste probleem hierbij is dat de arts een te lage dosering gebruikt om een coma te induceren. Dat kan komen doordat de doseringen van euthanatica in 2007 naar boven zijn bijgesteld, schrijft Medisch Contact. Niet alle artsen blijken hiervan op de hoogte. Goede ervaringen met de lagere doseringen kan ook een oorzaak zijn, Artsen kunnen dan moeite hebben de verhoging toch te verhogen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top