ACTUEEL

Huisartsen pleiten voor Raad voor Eerstelijns Zorg

De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen) pleit voor de oprichting van een Raad voor Eerstelijns Zorg (REZ). Deze moet de huidige overleg- en onderhandelingsstructuur vervangen. Dat schrijft VPHuisartsen in een visiedocument dat aan de minister van VWS, de Tweede Kamer en de formatiepartners is gestuurd, meldt MedNet.

Organisatie REZ

Volgens het visiedocument van VPHuisartsen zou de REZ georganiseerd moeten worden zoals de Sociaal-Economische Raad (SER), waarin onafhankelijke kroonleden, werkgevers en werknemers samenwerken. In de REZ zouden vertegenwoordigers van de verzekeraars, zorgaanbieders, zorggebruikers en wellicht ook kroonleden zitting moeten hebben. Overleg in deze nieuwe raad moet lokale en regionale onderhandelingen vervangen. Dit beperkt tijdverlies en bespaart kosten.

Taken nieuwe raad

De REZ krijgt als taak de minister van VWS te adviseren over het meerjarenbeleid in de eerstelijnszorg. Ook moet het nieuwe orgaan de organisatorische en financiële randvoorwaarden voor dat beleid aangeven, inclusief de tarieven. In de REZ zouden ook andere onderwerpen besproken moeten worden, zoals bijvoorbeeld een limitering van de jaarlijkse inzet tijdens ANW-uren in relatie tot de werklast overdag, schrijft MedNet.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top