Vastgoed

Symfora koopt vastgoed Zorgcoöperatie Nederland

Zorgcoöperatie Nederland heeft op 20 augustus het vastgoed tegen boekwaarde overgedragen aan Symfora. Symfora-bestuurder Henk ter Avest en Hendrik Beelen van Zorgcoöperatie Nederland tekenden op die datum het overdrachtsdocument.

Instemming betrokken partijen

Alle betrokken partijen waaronder WfZ, College Sanering, banken en Belastingdienst hebben vooraf ingestemd met de overdracht van het vastgoed tegen boekwaarde.

Opheffing Zorgcoöperatie Nederland

De elf lidinstellingen van Zorgcoöperatie Nederland maakten in april hun besluit bekend om de coöperatieve samenwerking af te bouwen. Aanleiding daarvoor was dat de beoogde efficiencyvoordelen van het coöperatiemodel minder groot bleken dan verwacht.

Symfora

Stichting Symfora is sinds 15 mei 2009 gefuseerd met Meerkanten ggz Flevo Veluwe. De juridische fusie volgt eind 2010. Gedurende het overgangstraject blijven de stichtingen Symfora en Meerkanten bestaan. De naam van de nieuwe stichting is GGz Centraal. De drie stichtingen worden aangestuurd door één raad van bestuur.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top