ACTUEEL

‘Zorgveiling drukt prijs niet’

De zorgveiling is een goed instrument om zorg toe te wijzen en zou daarom ook buiten de kraamzorg moeten worden toegepast. Dat concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op basis van onderzoek in de kraamzorg. In de monitor Kraamzorgveiling 2006- 2008 constateert de NZa dat een veiling vooral de kwaliteit en transparantie bevordert. Op de prijs heeft het instrument echter geen effect. Dit komt vooral door het gewicht dat aan de voorkeur van de consument wordt toegekend. Als de verzekerde een voorkeur voor een kraamzorgaanbieder opgeeft, dan krijgt deze de zorgvraag toegewezen. Ook als zijn bod op de veiling niet het beste is. De NZa ziet dat steeds meer zwangere vrouwen een voorkeur hebben.  Daardoor is het voor aanbieders niet lonend om hoge kortingen te bieden. Als de verzekeraars hun verzekerden meer zouden sturen, zou het prijsverlagende effect groter kunnen zijn. Uit een consumentenenquête blijkt dat bijna een kwart van de zwangere vrouwen bereid is om zonder tegenprestatie de keuze voor een kraamzorgorganisatie aan haar verzekeraar over te laten. Nog eens een kwart zegt nog te twijfelen of hier alleen tegen een vergoeding toe bereid te zijn.

Kwaliteit

Uit de monitor blijkt dat het veilingmechanisme kraamzorgorganisaties wel stimuleert om de kwaliteit te verbeteren en inzichtelijk te maken voor de consument. Verder hebben zorgverzekeraars door de introductie van de zorgveiling met meer (ook kleine) kraamzorgaanbieders contracten gesloten. Hierdoor heeft de zorgconsument meer keuze.

Internetapplicatie

In de periode 2006-2008 werd een derde van alle kraamzorgaanvragen geveild via een speciale internetapplicatie. De zorgverzekeraar plaatst de kraamzorgvraag van zijn verzekerde daar met een toelichting. Vervolgens kunnen de gecontracteerde kraamzorgaanbieders hier kortingen op bieden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top