ACTUEEL

‘Macht medisch specialisten moet aan banden’

Voorzitter Roelf de Boer van de NVZ vereniging van ziekenhuizen wil de machtsverhouding tussen management en medisch specialisten herijken.  In de Volkskrant pleit De Boer er voor om de  gezagsverhoudingen duidelijker te omschrijven. Aanleiding voor De Boers oproep zijn de recente ontslagcijfers die Skipr in samenwerking met de beroepsvereniging voor zorgbestuurders NVZD publiceerde. Uit deze inventarisatie kwam naar voren dat vorig jaar 80 bestuurders voortijdig zijn opgestapt.  Gemiddeld is een zorgbestuurder maar 2,8 jaar in functie.  In de Volkskrant noemt De Boer die korte houdbaarheid ‘bizar’.  “Die korte gemiddelde zittingsduur van een bestuursvoorzitter is heel erg slecht. Het eerste jaar kijkt zo iemand rond, het tweede jaar is hij effectief, en in de rest van de tijd, – 0,8 jaar – is iedereen alweer aan zijn stoelpoten aan het zagen.”

Zelfstandige specialisten

Volgens De Boer hangt het zwakke bestuurlijke mandaat samen met de zelfstandige positie van de medisch specialisten.  “De machtsverhoudingen moeten opnieuw tegen het licht gehouden worden. We moeten zorgen dat de zaak weer bestuurbaar wordt.”

Professionalisering toezicht

Ook pleit De Boer voor professionalisering van het toezicht.  “In het verleden werden leden van de raad van toezicht vaak via via aangezocht, bijvoorbeeld via de Rotary. En daar kwamen ze ook weer specialisten tegen. Binnen een Raad van Toezicht moet men bereid zijn elkaar aan te spreken. Als ik Harry Borghouts, die jarenlang voorzitter van de raad van toezicht bij de IJsselmeerziekenhuizen was, hoor zeggen dat hij niet heeft geweten dat er zulke problemen waren, dan vind ik dat zeer triest. Dat kán gewoon niet. Als de voorzitter van de Raad van Toezicht het niet weet, wie weet het dan wel?”
De Boer belooft in deze kwesties een actievere rol van de NVZ.  “We hebben te lang onze plas opgehouden.”

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank van Wijck

3 maart 2009

Roelf de Boer is een papieren tijger. Hij klinkt heel stoer als hij zegt dat de machtsverhoudingen tussen management en medisch specialisten moeten worden herijkt. Sterker nog: hij heeft zelfs gelijk. Maar wie gaat dit de medisch specialisten vertellen? En welke incentive krijgen die om zich van deze waarschuwing iets aan te trekken? Zij hebben immers een zeer sterk argument om dit niet te doen, namelijk het feit dat de patiënt voor de medisch specialist naar het ziekenhuis komt en niet voor de directeur. Om deze reden huldigen zij al jarenlang het standpunt: laat de bestuurder zich maar voegen naar onze wensen in plaats van andersom. Verandering op dit punt valt alleen te bewerkstelligen als de medisch specialisten aandeelhouders worden in de organisatie. Maar dan moet Klink wel winstuitkering gaan toestaan.

Wim van der Pol

10 maart 2009

De discussie dient goed op gang te komen, maar dan wel vanuit het juiste level. Ziekenhuizen waren oorspronkelijk eigenlijk publieke instellingen maar zijn semi private instellingen geworden. Daar ligt de crux. Dus iets van het ""stelsel"" dient te veranderen ipv selectief de macht van de specialisten, want dat is maar een deel van het verhaal.

Top