ACTUEEL

Huisarts tekent bezwaar aan tegen boete NZa

Huisarts Glenn Mitrasing uit Heerhugowaard blijft zich verzetten tegen de Nederlandse Zorgautoriteit(NZa). Hij heeft bezwaar aangetekend tegen de boete die hij door de NZa opgelegd kreeg omdat hij niet meewerkte aan het Kostenonderzoek Huisartsenzorg 2008.

kostenonderzoek

In 2008 startte de Nederlandse Zorgautoriteit(NZa) een 'kostenonderzoek' onder huisartsen. Ruim vijfhonderd huisartsen kregen het verzoek een online enquête in te vullen. Een aantal huisartsen, waaronder Mitrasing, tekenden hiertegen bezwaar aan, omdat het onderzoek volgens hen zowel inhoudelijk als procedureel onder de maat was en grote gevolgen had voor de kwaliteit van de huisartsenzorg.

Ontheffing

"Ruim een kwart van de huisartsen-deelnemers aan het kostenonderzoek hebben via het Leijnse Artz Advocaten te Rotterdam destijds verzocht om ontheffing van de verplichting om de ingevulde enqu(ee)te voor 20 januari 2009 in te sturen, althans deze inlevertermijn op te schorten'', aldus Mitrasing. ''De NZa werd verzocht om op korte termijn met een afvaardiging van de Huisartsen in overleg te treden over een aanpassing van de enquête. Dit gebeurde niet.'' Inmiddels is de NZa wel begonnen met het opleggen van boetes, tot zijn onvrede.

Geweld

Mitrasing, advocatenzoon, verzet zich tegen geweld in welke vorm dan ook. De afgelopen jaren heeft hij naar eigen zeggen veel aandacht gevraagd voor geweld in de Himalaya-Tibetaanse regio en op het Himalaya Film Festival.''Ik zie volstrekt geen verschil tussen het martelen van mensen tot een bekentenis die als 'waar' moet gaan gelden door een politieambtenaar en het dreigen met een dwangsom of een bestuurlijke boete door de Nederlandse Zorgautoriteit. Ook Juridisch geweld is geweld.'' Daarbij verwijst hij naar de blog van Pieter Hasekamp, algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland, die blogt dat de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) in Noord Korea thuis hoort.

Onderzoek NZa

Mitrasing adviseert in een persverklaring de afschaffing van de Wmg waarop de NZa haar bestaan en handelen mee legitimeert. Volgens hem is het onderzoek niet representatief, omdat niet aan het door de NZa gestelde minimum van 250 praktijken is voldaan. Tijdens het onderzoek zijn volgens de NZa zo'n 60 huisartsenpraktijken vrijgesteld van deelname aan het onderzoek. In totaal hebben 470 huisartsen meegewerkt aan het onderzoek. Mitrasing: ''Dat klinkt heel aardig, maar uit een analyse van collega-huisarts Roelof Moes blijkt dat er uiteindelijk slechts 135 praktijken overbleven voor de gegevensanalyse. Niet representatief dus, ook niet voor de NZa, die een minimum stelde van 250 praktijken.''

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top